Treballem per promoure l’educació i el coneixement; divulgar la cultura; oferir formació i assessorament a mida; impulsar l’economia circular; fer xarxa amb entitats i acompanyar en els processos d’innovació, en la cerca de treball i en la consolidació o creació d’empreses.

Simbiosi industrial

Les empreses són agents imprescindibles per avançar en la transició efectiva cap a l’economia circular

Inclusive learning

Ens proposem millorar la inclusió social dels estudiants desfavorits amb la metodologia educativa Aprenentatge i Servei treballant a les escoles un projecte social d’economia circular.

Economia Circular per a docents

L’educació té un paper fonamental en preparar als futurs consumidors/professionals per a un nou paradigma econòmic, especialment per crear la base de competències que impulsi la innovació circular.

Economia circular

L’economia circular és un model de producció i consum que implica compartir, llogar,
reutilitzar, reparar, renovar i reciclar materials i productes existents totes les vegades
que sigui possible per crear un valor afegit. D’aquesta manera, el cicle de vida dels
productes s’estén i s’evita la seva destrucció prematura.

EU New Horizons

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot