*Política de privacitat

¿Vols ser formador/a de formació professional per a l’ocupació?

Certificat de professionalitat: SSCE0110 Habilitació per a la docència en graus A, B i C del sistema de formació professional (antic nom; Docència de la formació per a la ocupació)

Si ets un professional expert en el teu camp laboral i desitges compartir les teves habilitats amb altres persones, t’animem a convertir-te en formador de Formació Professional per a l’ocupació.

La Formació Professional per a l’ocupació està dirigida a treballadors i treballadores, independentment de la seva situació laboral, ja siguin desocupats o en actiu.

L’oferta formativa és molt àmplia i variada, tant en especialitats formatives com en sectors professionals, i pot incloure pràctiques professionals no laborals. Aquesta formació és impartida per personal formador expert en diferents àmbits i sectors professionals.

Unir-te com a formador o formadora en la Formació Professional per a l’ocupació és una oportunitat per contribuir al desenvolupament professional d’altres persones i enriquir el teu propi perfil professional.

Suma’t ara i fes la diferència en la preparació de la força laboral del futur!

Quins són els requisits per treballar a la formació ocupacional?

 Els requisits del personal docent estan determinats pel nivell de qualificació de cada programa formatiu; aquests requisits són de tres tipus:

  1. Requisits relacionats amb la competència professional, és a dir, les condicions que garanteixen els coneixements i les tècniques relacionades amb les unitats de competències dels mòduls formatius, ja sigui per titulació o per experiència professional acreditada.
  2. Requisits relacionats amb la competència docent. Cal tenir alguna de les següents titulacions o experiència docent:
  1. a)Certificat de Professionalitat de docència per a la formació professional o màster de formació del professorat que habiliti per exercir la docència en l’Educació Secundària Obligatòria, el batxillerat i la formació professional.
  2. b)Certificat d’aptitud pedagògica (CAP) o un títol professional d’especialització didàctica.
  3. c)Estudis universitaris de l’àmbit de la pedagogia: Pedagogia, Psicopedagogia, Psicologia, Magisteri o un títol oficial de postgrau d’aquests estudis.
  4. d)600 hores (com a mínim) d’experiència docent acreditades per impartir especialitats de formació formal dirigides a l’obtenció de certificats de professionalitat (CP).

Aprofundeix en aquests requisits i forma part d’un equip que promou el desenvolupament professional a través de la formació.

Amb el nostre curs, obtindràs les habilitats i els coneixements necessaris per convertir-te en un formador de èxit en el camp de la Formació Professional per a l’ocupació.

Comença ara la teva carrera com a formador i contribueix al creixement de la força laboral del futur.

Característiques del certificat:

Durada total: 340 hores

Hores del mòdul de formació pràctica en centres de treball: 40 hores

Hores de Certificat de Professionalitat: 380 hores

Nivell de qualificació: 3

Modalitat: Presencial

Continguts:

MF1442_3: Programació didàctica d’accions formatives per a l’ocupació (60 h)

MF1443_3: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l’ocupació (90 h)

MF1444_3: Impartició i tutorització d’accions formatives per a l’ocupació (100 h)

MF1445_3: Avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge en formació professional per a l’ocupació (60 h)

MF1446_3: Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l’ocupació (30 h)

MP075: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (40 h)

Sortides professionals:

Formador de formació no reglada.

Formador de formació ocupacional no reglada.

Formador ocupacional.

Inici Previst:

MAIG/JUNY 2024

Localitzacions:

La Garriga (C/ Figueral 57-59 Fundació Universitària Martí l’Humpa)

Les Franqueses del Vallès (Passeig del Pedraforca 22, Centre d’ art i noves tecnologies Can Font)

Requisits:

DNI/NIE
Dardo (Demandant d’ocupació / Millora d’ocupació) – 70% places persones en situación d’atur – 30% places per treballadors
Estudis previs:
Títol de batxillerat.

Certificat de professionalitat de nivell 3.

Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.

Complir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o haver superat les proves d’accés corresponents i regulades per les administracions educatives.

Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

*A més, has de tenir en compte el següent:

Si no pots acreditar documentalment el compliment d’aquests requisits, has de superar unes proves d’avaluació de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística.

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya –SOC amb fons rebuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional i del del Servei Públic d’ Ocupació Estatal (SEPE)”