Cap a l’economia circular: la transformació d’un residu en matèria primera

En l’actualitat, l’educació en medi ambient a les escoles ha pivotat sobre la conveniència de practicar el reciclatge dels residus.

El present curs neix amb la intenció de proveir al professorat de coneixements sobre economia circular, a més d’eines didàctiques perquè pugui dur a terme tallers a classe i que els alumnes interioritzin els motius, reptes, principis i pràctica d’accions necessàries per a promoure un canvi cap a l’economia circular treballant-ho de manera transversal.

L’economia circular és una estratègia que té per objectiu reduir tant l’entrada dels materials verges com la producció de deixalles, tancant els bucles o fluxos econòmics i ecològics dels recursos. L’economia circular ens demostra que el reciclatge és un últim recurs no desitjable i a on s’ha d’evitar arribar.

Per assolir el canvi cap a una economia circular s’han definit 7 accions necessàries que van més enllà del reciclatge. Les 7 accions són: redissenyar, reduir, reutilitzar, reparar, recuperar, renovar i finalment reciclar.

El mite del reciclatge. Zero residus! Practiquem l’economia circular a l’aula

50,00 

Objectius

 1. Adquirir una base de coneixement teòrica i pràctica per a l’ensenyament de l’economia circular.
 2. Ajudar a desenvolupar el pensament crític dels alumnes envers els efectes que tenen les pràctiques fins ara acceptades de “reduir, reutilitzar i reciclar”.
 3. Donar als docents eines de reflexió i conscienciació sobre usos i hàbits ambientals.
 4. Ajudar els alumnes a incorporar pràctiques d’economia circular en el seu dia a dia.
 5. Comprendre el desafiament que suposen els recursos finits per al nostre sistema actual.

Continguts

Mòdul 1: Introducció a l’economia circular

 • 1 h. Sessió streaming: Introducció a l’economia circular 1 h
 • 4 h. Material de treball i estudi online: 4 h
 • Què és l’economia circular
 • Per què és necessari introduir-la a les aules
 • Característiques i beneficis
 • Les 7 R de l’economia circular
 • El reciclatge no és la solució

Mòdul 2: Mapa de la vida del producte

 • 1 h. Sessió streaming: Taller activitat “Mapa de la vida del producte
 • 4 h. Material de treball i estudi online:
 • Una perspectiva global
 • L’economia circular de les matèries primeres
 • Que és la mineria urbana?
 • La globalització del comerç

 Mòdul 3: Pensar en sistemes. Sistema lineal versus sistema circular

 • 1 h. Sessió streaming: Taller activitat “Mapatge de sistemes
 • 4 h. Material de treball i estudi online
 • Representació d’un procés productiu no circular i les seves conseqüències negatives.
 • Representació d’un procés productiu biològic i la seva circularitat.
 • Com pot funcionar l’economia circular? L’exemple de la propietat versus lloguer d’una rentadora.

Mòdul 4: Dissenyant productes per durar molt

 • 1 h. Sessió streaming: Taller Activitat: “Autòpsia d’un objecte
 • 4 h. Material de treball i estudi online
 • Dissenyant productes de llarga durada
 • Principis per a un bon disseny
 • La reparació dels productes
 • L’obsolescència programada
 • Els plàstics; àngels o dimonis? La nova economia del plàstic

Metodologia

Presentacions en streaming, materials de consulta, vídeos, treballs en grup, fòrums, jocs, estudi de casos i lectures complementàries d’articles.

El treball amb els materials del curs es combinarà amb alguna proposta pràctica amb l’aprofitament de les interaccions entre professor i alumnes.

Docent/s

Txomin Mateos Arnaiz

Llicenciat en Administració i Direcció d’empreses. PDD – Programa Desarrollo Directivo- IESE

Certificació

Avaluació de l’aprofitament

L’aprofitament s’avaluarà de manera general i concreta.

General:

 • Assistència i participació en els tallers, fòrums i activitats
 • Completar les tasques assignades entre sessions
 • Participació als tallers plantejats al curs
 • Lectura i comentari dels articles complementaris

Concreta:

 • Mòdul 1: Cercar exemples actuals o possibles de l’aplicació de les 7R. Qüestionari d’avaluació de coneixements
 • Mòdul 2: Cerca i identificació a internet de fonts d’informació sobre producció i consum de recursos naturals. Qüestionari d’avaluació de coneixements
 • Mòdul 3: Qüestionari d’avaluació de coneixements
 • Mòdul 4: Presentació de la pràctica del taller proposada en el mòdul

Avaluació de la satisfacció 

Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.

Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

Requisits de certificació

 • Elaboració del 100 % de les activitats proposades
 • Participació en, com a mínim, el 80 % dels fòrums establerts

Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Reconeixement

Activitat reconeguda en resolució de data 14/06/2023 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot