Singulars és un programa que t’ajuda a reforçar les teves competències, els coneixements i les experiències professionals, mitjançant diferents actuacions: orientació professional, formació professionalitzadora i prospecció.

La finalitat del programa és la inserció laboral o el retorn al sistema educatiu de les persones que hi participeu. 

¿Quins són els requisits?

Persones joves d’entre 16 i 29 anys, inscrites a l’Oficina de Treball com a demandants d’Ocupació no ocupades.
*Tot i això, un 20% dels participants pot estar treballant, però cal que estigui inscrit a l’OT en la modalitat de millora de l’ocupació.

La Fundació Universitària Martí l’Humà executa, per sisè any aquest programa, dirigit a joves entre 16 – 29 anys amb una visió integral i sinèrgica amb empreses, entitats i associacions.

Aquest any 2024 executarem tres programes: JOB e-LOGIS, JOB e-COMM i JOB e-SERVICE a 3 comarques: Valles Oriental, Maresme i La Selva amb un total de 8 grups.

L’objectiu fonamental del nostre programa SINGULARS consisteix a empoderar els joves participants mitjançant sessions tant grupal com individuals d’autoconeixement i coneixement del context sociolaboral. Les dinàmiques i els role plays són utilitzats per exposar-se a situacions que afavoreixen el reconeixement de les seves competències, rebre formació específica alineada amb els seus objectius i obtenir suport durant la recerca. Com a resultat d’aquest procés, els participants defineixen clarament els seus objectius professionals i elaboren una planificació detallada de les accions necessàries per assolir-los.

Aquesta tasca es du a terme amb el suport d’un equip de professionals altament qualificats que aporta recursos i complementa els seus esforços de manera efectiva, fent un acompanyament proper durant el procés per tal que guanyin autonomia.

Descripció dels programes

 

JOB e-COMM           

El sector COMERÇ està experimentant canvis ràpids impulsats per les tecnologies. És imprescindible incorporar professionals amb competències digitals capaços de respondre al desenvolupament de diferents canals i amb les competències digitals necessàries per al moment actual que ens trobem, representant una oportunitat per liderar la formació necessària en aquest sector.

JOB e- LOGIS           

El Sector LOGÍSTIC experimenta un creixement accelerat, es troba en un estat dinàmic i en continua evolució, i diversos factors estan transformant els perfils professionals actuals. Aquest programa es concentra en proporcionar una formació especialitzada per a diverses àrees d’aquest sector, millorar les habilitats mitjançant cursos especialitzats, i emetre certificats de conducció especialitzada de carretó mitjançant formació.

JOB e-SERVICE

El sector dels SERVEIS està experimentant canvis ràpids derivats de les noves necessitats generades pels nous models de societat en els quals vivim, juntament amb les noves demandes en la cura de les persones dependents. A més, es fa necessari replantejar els models existents. Aquest moment representa una oportunitat per liderar la formació que serà imprescindible en aquest sector.

 

Consulta la pàgina web de Singulars dels anys anteriors.