Cap a l’economia circular: desmitifiquem el reciclatge i convertim residus en matèries primeres

L’educació en medi ambient a les escoles ha pivotat sobre la conveniència de practicar el reciclatge. És un mite que el reciclatge és la solució.

El curs té la finalitat de formar al professorat en economia circular, donar-li eines didàctiques i tallers aplicables a l’aula perquè pugui ensenyar els principis bàsics als seus alumnes. D’aquesta manera els alumnes desenvolupen criteri informat en les seves decisions de consum.

L’economia circular és una estratègia que té per objectiu reduir tant l’entrada dels materials verges com la producció de deixalles, tancant els bucles o fluxos econòmics i ecològics dels recursos. L’economia circular ens demostra que el reciclatge és un últim recurs no desitjable i a on s’ha d’evitar arribar.

Per assolir el canvi cap a una economia circular s’han definit 7 accions necessàries que van més enllà del reciclatge. Les 7 accions són: redissenyar, reduir, reutilitzar, reparar, recuperar, renovar i finalment reciclar.

Activitats d’economia circular a l’aula: Zero residus!

70,00 

Objectius

 1. Adquirir una base de coneixement teòrica i pràctica per a l’ensenyament de l’economia circular.
 2. Ajudar a desenvolupar el pensament crític dels alumnes envers els efectes que tenen les pràctiques fins ara acceptades de “reduir, reutilitzar i reciclar”.
 3. Donar als docents eines de reflexió i conscienciació sobre usos i hàbits ambientals.
 4. Ajudar els alumnes a incorporar pràctiques d’economia circular en el seu dia a dia.
 5. Comprendre el desafiament que suposen els recursos finits per al nostre sistema actual.

Continguts

Mòdul 1: Introducció a l’economia circular

 • 1 h. Sessió streaming: Introducció a l’economia circular 1 h
 • 4 h. Material de treball i estudi online: 4 h
 • Què és l’economia circular
 • Per què és necessari introduir-la a les aules
 • Característiques i beneficis
 • Les 7 R de l’economia circular
 • El reciclatge no és la solució

Mòdul 2: Mapa de la vida del producte

 • 1 h. Sessió streaming: Taller activitat “Mapa de la vida del producte
 • 4 h. Material de treball i estudi online:
 • Una perspectiva global
 • L’economia circular de les matèries primeres
 • Què és la mineria urbana?
 • La globalització del comerç

 Mòdul 3: Pensar en sistemes. Sistema lineal versus sistema circular

 • 1 h. Sessió streaming: Taller activitat “Mapatge de sistemes
 • 4 h. Material de treball i estudi online
 • Representació d’un procés productiu no circular i les seves conseqüències negatives.
 • Representació d’un procés productiu biològic i la seva circularitat.
 • Com pot funcionar l’economia circular? L’exemple de la propietat versus lloguer d’una rentadora.

Mòdul 4: Dissenyant productes per durar molt

 • 1 h. Sessió streaming: Taller Activitat: “Autòpsia d’un objecte
 • 4 h. Material de treball i estudi online
 • Dissenyant productes de llarga durada
 • Principis per a un bon disseny
 • La reparació dels productes
 • L’obsolescència programada
 • Els plàstics; àngels o dimonis? La nova economia del plàstic

Metodologia

Formació 100% online i mixta (part síncrona i part asíncrona):
30 hores: 23 hores d’acompanyament i seguiment online amb el formador (horari a la conveniència del/la participant) + 4 hores en streaming (dimarts 9 i dijous 11 de juliol, de 10 a 12 h) + 3 hores de treball personal.

Presentacions en streaming, materials de consulta, vídeos, treballs en grup, fòrums, jocs, estudi de casos i lectures complementàries d’articles.

El treball amb els materials del curs es combinarà amb alguna proposta pràctica amb l’aprofitament de les interaccions entre professor i alumnes.

Docent/s

Txomin Mateos Arnaiz

Coordinador de la càtedra d’Economia Circular de la Fundació Universitària Martí l’Humà. Llicenciat en Administració i Direcció d’empreses UAB. PDD – Programa Desarrollo Directivo- IESE

Certificació

Avaluació de l’aprofitament:

L’aprofitament s’avaluarà de manera general i concreta.

General:

 • Assistència i participació en els tallers, fòrums i activitats
 • Completar les tasques assignades entre sessions
 • Participació en els tallers plantejats al curs
 • Lectura i comentari dels articles complementaris

Concreta:

 • Mòdul 1: Cercar exemples actuals o possibles de l’aplicació de les 7R. Qüestionari d’avaluació de coneixements
 • Mòdul 2: Cerca i identificació a internet de fonts d’informació sobre producció i consum de recursos naturals. Qüestionari d’avaluació de coneixements
 • Mòdul 3: Qüestionari d’avaluació de coneixements
 • Mòdul 4: Presentació de la pràctica del taller proposada en el mòdul

Avaluació de la satisfacció:  

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

Requisits de certificació:

 • Elaboració del 100 % de les activitats proposades
 • Participació en, com a mínim, el 80 % dels fòrums establerts
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula
 • Respondre el qüestionari de satisfacció.

Reconeixement

Activitat reconeguda en resolució de data 20/03/2024 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot