Programa d’impuls i suport a la transformació i escalat de negocis autònoms cap a societats mercantils.

AVANÇAR ofereix suport integral i formació especialitzada per impulsar els negocis gestionats per autònoms. L’objectiu és ajudar-los a fer créixer els seus negocis i establir estructures sòlides per al creixement empresarial.
L’acció es concentra en crear i implementar una estratègia empresarial personalitzada per promoure el creixement econòmic i estructural, facilitant la transició dels autònoms cap a empreses constituïdes.
Metodologia: Formació empresarial i mentoria per acompanyar en la transformació del negoci.

  • 95 hores de formació específica i especialitzada en empresarials
  • 28 hores d’assessorament i mentoria experta

El programa té una durada de 12 mesos i compta amb la participació de 20 persones seleccionades.