Recursos Humans (Publicació d'Instagram)

*Política de privacitat

3a EDICIÓ . Certificat de professionalitat ADGD0208 Gestió Integrada de Recursos Humans

100% Subvencionat i acreditat

Gaudeixes treballant amb les persones? T’agradaria donar un gir a la teva carrera professional?

El camp de recursos humans engloba una àmplia varietat de funcions essencials per al bon funcionament de les organitzacions. Des de la selecció i el reclutament del personal fins a la formació, el desenvolupament, la compensació i els beneficis, així com la gestió del rendiment, nòmines, horaris, vacances…les responsabilitats són diverses i crucials per al desenvolupament dels equips de treball.

Si t’interessen les persones, l’impacte que pots generar en elles, la part administrativa, la diversitat de tasques, la gestió i el desenvolupament del talent, poder contribuir a l’èxit de la empresa i gaudeixes d’un entorn dinàmic i desafiador, el treball en recursos humans pot ser una excel·lent opció per a tu!

Continguts Formatius:

MF0237: Gestió administrativa de les relacions laborals.
MF0238: Gestió de recursos humans.
MF0987: Gestió de sistemes de informació i arxiu.
MF0233: Ofimàtica.

Sortides professionals:

Tècnic de Recursos Humanos, en general.

Administratiu de Personal.

Administratiu del Departament de Recursos Humans.

Responsable de Personal

Tècnic de Nòmines – Payroll

Detall de l’especialitat:

Durada: 680h presencials + 120h pràctiques

Modalitat: Presencial

Pots escollir on fer-ho:

–        Inici: 18 de març a la Garriga (Carrer del Figueral 57, Fundació Universitària Martí l’Humà). Horari: 09.00-15.00h

–        Inici: 19 de març a les Franqueses (Passeig del Pedraforca 22, Centre d’art i noves tecnologies Can Font). Horari: 09.00-15.00h

Requisits:

  • DNI/NIE
  • Dardo (Demandant d’ocupació / Millora d’ocupació) – 70% places persones en situación d’atur – 30% places per treballadors
  • Estudis previs:

                      Títol de batxillerat.

                      Certificat de professionalitat de nivell 3.

                      Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.

                      Complir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o haver superat les proves d’accés corresponents i regulades per les administracions educatives.

                       Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

                      *A més, has de tenir en compte el següent:

                      Si no pots acreditar documentalment el compliment d’aquests requisits, has de superar unes proves d’avaluació de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística.

 

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya –SOC amb fons rebuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional i del del Servei Públic d’ Ocupació Estatal (SEPE)”