En l’entorn professional actual, la quantitat d’informació i les seves múltiples fonts, i la diversitat de tasques a atendre, s’han convertit en un problema de gran magnitud per a tot professional. Múltiples comptes de correu, saturació de correu electrònic, desenes de canals d’informació a considerar, interrupcions, mala organització, etc., condueixen a problemes de baixa productivitat, estrès, mala gestió de la informació, baixa concentració i finalment posen en perill les nostres prestacions com a professionals.
Hem de posar més èmfasi en les tasques a completar, dedicar temps de qualitat a la planificació, evitar mals hàbits i falta de prioritats, i tenir un conjunt d’eines simples però efectives per afrontar aquests reptes.
En aquest curs s’ofereix una metodologia concreta, basada en eines d’ús senzill, per combatre aquesta situació i augmentar el rendiment i per tant el nostre valor.

F12. Autoeficàcia i gestió del temps

0,00 

Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfiques d’informació

Objectius

  • Saber identificar la problemàtica de la gestió del temps i la productivitat, i com ens afecta
  • Aprendre eines d’anàlisi de prioritats
  • Conèixer quins reptes tenim pel que fa a ús del temps, i escriure plans de prioritats
  • Aprendre i posar en pràctica un mètode concret de gestió del temps
  • Aprendre a usar eines digitals que ens ajuden
  • Escriure un pla d’accions de millora

Continguts

1. Introducció i problemàtica

2. Ús del temps i prioritats

a. Important vs Urgent
b. Establir prioritats. Sabem dir “no”?

c. Problemes de la multitasca
d. Les anti-tasques. La procrastinació

3. El mètode “Getting Things Done” (GTD)

a. Base del mètode: captura i processament d’informació.
b. Aplicació al nostre entorn

4. Mètode de gestió de tasques. Ús i posta en marxa

a. Introducció i configuració amb eines gratuïtes: Asana, Evernote, Google Calendar
b. Recomanacions pràctiques

5. Registre del temps

a. Perquè registrar el temps de les tasques
b. Posta en marxa amb Toggl.

6. Exercici final: Pla d’acció

Docent/s

Javier Gay de Liébana. Llicenciat en Psicologia. És consultor i formador d’empreses privades i públiques a través de Walking Formació.

Ha dissenyat de manera conjunta una cartera de formacions per les àrees de direcció, comercial i màrqueting per tal de facilitar els hàbits necessaris a les persones per a adaptar-se als canvis de l’actualitat.

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot