Descripció:

Nivell A2

Projecte de formació destinat a l’adquisició de l’acreditació de la competència digital docent del professorat.

Per a la realització d’aquest curs és imprescindible ser docent en actiu.

CDD Nivell A2

0,00 

Objectius

Formar els docents en el Nivell A2 de la CDD.

Garantir l’adquisició de competències digitals que permetin als docents acreditar el Nivell A2 de la CDD.

Focalitzar la formació en eixos temàtics estratègics.

Continguts

  1. Compromís professional
  2. Continguts digitals
  3. Ensenyament i aprenentatge
  4. Avaluació i retroacció
  5. Empoderament de l’alumnat
  6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat

Metodologia

La formació és 100% no presencial i asíncrona, amb el suport de la plataforma moodle.

 

Docent/s

Guillermo Guerrero Hernandez

José García Egea

Christòfol-Lluís Thwaite Rivas

Daniel Guerrero

Certificació

Requisits de la certificació

S’han d’avaluar el 100% de les activitats desenvolupades de manera satisfactòria en la modalitat no presencial, per obtenir certificat xtec d’assoliment.

Reconeixement

Amb el reconeixement del Departament d’Educació.

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot