Educant en la tolerància al “NO” i en la gestió de la frustració

Aquest curs online asíncron de 30 hores t’ofereix entendre els nous estils de criança respectuosa i natural. Pretén treballar una nova mirada dels docents cap als infants i proporcionar-los les estratègies i eines per cooperar de manera paral·lela famílies i escola.

El curs et permetrà ser conscient de quines són les bases de la pedagogia respectuosa i quines són les conseqüències que et pots trobar a l’aula en cas de no ser ben aplicada.

Una nova mirada cap als infants de 0 a 6 anys. Les noves generacions i l’educació respectuosa

60,00 

Objectius

 • Conèixer els nous estils de criança actuals
 • Obrir una nova mirada cap als infants.
 • Conèixer les conseqüències d’una criança respectuosa aplicada de manera incorrecta
 • Determinar el paper del docent davant la falta de límits, rebequeries, baixa tolerància a la frustració, desig d’immediatesa dels infants d’avui en dia.
 • Tenir clara la importància de la comunicació família-escola

Continguts

Mòdul 1: Educació respectuosa

 • Què és l’educació respectuosa
 • Principis de l’educació respectuosa
 • Avantatges d’aquesta educació
 • Educació respectuosa i nou estil de criança
 • Conseqüències d’una aplicació incorrecta

Mòdul 2: Paper del docent davant les noves generacions d’alumnes

 • Nova mirada cap als infants
 • Com actuar davant de comportaments dels infants:
  • Rebequeries
  • Falta de límits
  • Baixa tolerància a la frustració
  • Immediatesa
  • Agressivitat
  • Infants emperadors
 • Gestió de les emocions

Mòdul 3: Importància de la col·laboració Família-Escola

 • Comunicació família-escola
 • Diàleg des del respecte
 • Importància de no fer judicis

Metodologia

Formació 100% online i asíncrona amb la plataforma moodle: 27 hores d’acompanyament i seguiment online amb la formadora + 3 hores de treball personal. Horari a la conveniència del/la participant.

El treball amb els materials del curs es combinarà amb alguna proposta pràctica i, sobretot, amb l’aprofitament de les interaccions entre professor i alumnes. A través de presentacions i vídeos es reforçaran els continguts.

 

Docent/s

Verònica Espelta Moragues

Pedagoga, Mestra i Coordinadora d’Infantil.

Certificació

Avaluació de l’aprofitament

 • A partir de l’exposició d’un cas cal elaborar un pla d’actuació per a la millora d’actuació davant de l’infant.
 • Plantejar la dificultat de l’alumnat dins l’aula i la seva gestió.
 • Cal crear un document on es despleguin els apartats adequats per a l’estudi d’un tema, utilitzant alguna de les pràctiques que es presenten.
 • Presentar un cas real de falta de comunicació família i escola i com es podria solucionar amb les eines adquirides.

Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

Requisits de certificació

 • Elaboració del 100 % de les activitats proposades
 • Participació en, com a mínim, el 80 % dels fòrums establerts
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.
 • Respondre el qüestionari de satisfacció.

Reconeixement

Activitat reconeguda en resolució de data 21/02/2024 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Perfil

Perfil acreditat: Diversitat i Educació especial.

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot