TDA-H. Adaptacions a l’aprenentatge

Aquest curs online de 30 hores ofereix al docent conèixer la realitat de les aules en relació amb les necessitats que presenta un alumne/a amb dèficit d’atenció i/o hiperactivitat.

Es tracta d’un curs pensat per detectar necessitats, per ajudar a l’infant i jove a l’aula aprenent a adaptar les tasques i la metodologia d’aula i conèixer de quina manera el suport i l’avaluació pot ajudar-los a avançar en el seu aprenentatge.

TDA-H: Detecció i assessorament a les aules

60,00 

Objectius

 • Aprendre què és el dèficit d’atenció i la hiperactivitat i com es pot detectar.
 • Descobrir estratègies per treballar amb alumnes amb TDA-H.
 • Reflexionar sobre com avaluar als alumnes amb TDA-H.

Continguts

Mòdul 1: Introducció.

1.1. Què és el dèficit d’atenció amb hiperactivitat i sense. Orígens.

1.2. Com detectar un cas de TDA i de TDAH.

Mòdul 2: Estratègies pràctiques per treballar amb alumnes amb alumnat amb TDA-H i avaluació.

2.1. Eines pràctiques de treball i orientació a l’aula.

2.2. Xarxa de recursos personals per atendre a l’alumnat amb TDA-H.

2.3. L’avaluació amb l’alumnat amb TDA-H.

Mòdul 3: Aspectes de benestar emocional pels alumnes amb dificultats d’aprenentatge.

3.1. La inclusió a l’aula de l’alumne amb TDA-H.

3.2. La importància d’acompanyar als alumnes i a les famílies. Estratègies d’acompanyament.

Metodologia

Formació asincrònica 100% online amb la plataforma moodle: 27 hores de seguiment i acompanyament amb la docent + 3 hores de treball personal. Horari a conveniència del participant.
El treball amb els materials del curs es combinarà amb alguna proposta pràctica i, sobretot, amb l’aprofitament de les interaccions entre professor i alumnes.

Docent/s

Mireia Valdés Llonch

Docent, Psicopedagoga, Directora de Centre Educatiu Públic i Professora a la UB.

Assessora i formadora de centres educatius.

Experta en lideratge motivacional i comunicació per a l’èxit educatiu. Experta en gestió emocional i d’equips humans.

Practitioner en PNL.

Certificació

 • Elaboració del 100 % de les activitats proposades
 • Participació en, com a mínim, el 80 % dels fòrums establerts
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.
 • Respondre el qüestionari de satisfacció.

Avaluació de l’aprofitament

 • Participar activament en un fòrum on es plantejaran diferents situacions de treball amb alumnes amb TDA-H.
 • A partir de l’exposició d’un cas justificar quines estratègies es poden posar en pràctica a l’aula per millorar l’atenció a l’alumnat amb TDA-H.
 • Partint d’un cas fictici, elaborar un Pla d’Actuació per a planificar estratègies per millorar el benestar emocional d’un alumne/a amb TDA-H.

 Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

Reconeixement

Activitat reconeguda en resolució de data 20/03/2024 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Perfil

Perfil acreditat: Diversitat i Educació especial.

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot