L’artteràpia per a docents:

Taller molt pràctic, experiencial i transversal de 10 hores, dirigit a professionals mestres o educadors que treballen en qualsevol etapa educativa, que vulguin sumar coneixements i ampliar la mirada sobre un altre tipus d’escolta i la seva aplicació personal i a l’aula.

Tres sessions d’artteràpia que et conviden a fer la reflexió sobre un altre tipus d’escolta: Una escolta que acompanya, sosté i proposa.

Tres trobades que t’aproparan a l’artteràpia, la seva metodologia i els seus eixos fonamentals.

Taller M’escolto, t’escolto… des d’una mirada artterapèutica

55,00 

Objectius

● Facilitar la identificació i integració de les pròpies capacitats i recursos personals a través de les sessions vivencials.
● Ampliar la mirada cap a un dels eixos fonamentals de la disciplina de l’artteràpia: L’escolta.
● Obrir un espai d’autocura.
● Donar a conèixer la disciplina i la metodologia de l’artteràpia.
● Facilitar recursos per a l’aplicació a l’aula, a través dels tallers vivencials i de la metolodologia artterapèutica.

Continguts

MÒDUL 1: 3 hores de durada. Dimarts 9 de juliol de 10 a 13:00 h.

. Contextualitzar
Emmarcar el monogràfic i el què proposa.
Fer una breu introducció de l’artteràpia i les seves aplicacions en l’àmbit de l’educació.

. Taller:
Quin sentit té per a MI ser docent?

Anirem a trobar-nos, a redescubrir-nos i obrir la possibilitat de desplegar-nos des del fer, des de la incertesa, des d’allò propi de cadascuna.
Una proposta que facilitarà mirar-nos i escoltar-nos a través de nous llenguatges. Podem crear a través dels materials quelcom que s’anirà nodrint trobada rere trobada.
Proposta per a invitar als docents a la reflexió a través dels llenguatges artístics.

. Compartir:
Es convida els participants a fer un tancament on poder acollir i posar en comú les vivències que s’han experimentat. Compartir la metodologia emprada, i fer reflexió sobre l’escolta i la mirada i com es pot aplicar a l’aula.

MÒDUL 2: 3 hores de durada. Dimecres 10 de juliol de 10 a 13:00 h.

. Contextualitzar
La mirada i l’escolta
Fem reflexió sobre la importància de la mirada i l’escolta envers l’alumnat.
Una escolta que acompanya sense judici, que permet acceptar, que sosté i facilita espais per a l’expressió emocional i l’acompanyament emocional.

. Taller:
Més enllà de la paraula
A través dels llenguatges artístics i diferents dinàmiques investigarem una altra manera d’escoltar. Una proposta que facilitarà la reflexió sobre allò que és propi i el que és de l’altre.

. Compartir:
Es convida els participants a fer un tancament on poder acollir i posar en comú les vivències que s’han experimentat. Compartim la metodologia emprada, i fem reflexió sobre l’escolta i la mirada i com podem aplicar allò que hem experimentat a l’aula.

MÒDUL 3: 4 hores de durada. Divendres 12 de juliol de 10 a 14:00 h.

. Contextualitzar

Seguim fent reflexió sobre l’escolta i les seves dimensions.
Com a través de l’escolta podem fer propostes més afinades, que faciliten als joves i infants a fer un desplegament de les seves capacitats i potencialitats. La demanda individual i la col·lectiva.

. Taller:
La trobada creadora

Dinàmiques artístiques que ens permeten veure diferents maneres de fer propostes a través de l’art a les aules, que faciliten l’escolta i la reflexió i renoven la mirada cap a un mateix i cap als altres.

. Compartir:
Es convida els participants a fer un tancament on poder acollir i posar en comú les vivències que s’han experimentat. Compartim la metodologia emprada, i fem reflexió sobre els eixos transversals que ens han acompanyat en les tres trobades i com podem fer per a la seva aplicació a l’aula.

Metodologia

Taller presencial de 20 hores: 9 i 10 de juliol de 10 a 13 h, 12 de juliol de 10 a 14 h. 3 sessions.

Es tracta d’una metodologia vivencial, activa i participativa. Basada en el procés creador i les produccions artístiques realitzades per les participants en les tres sessions que es proposen. Farem ús de diferents llenguatges artístics i materials com a mediadors per a l’expressió i la investigació de què es proposa.

En cada trobada podem reflexionar i compartir les experiències viscudes, integrar-les i buscar les diferents maneres d’aplicar a l’aula i en el dia a dia.

Una proposta formativa de 10 hores, realitzada a través de 3 Mòduls, dissenyats per a convidar els participants a experimentar, compartir, reflexionar i dotar d’eines per a integrar els recursos aplicables a l’aula.

Cada trobada parteix d’una mateixa metodologia:

● Contextualització: moment per fer-nos nostre l’espai, per a situar-nos, per posar-nos a disposició de treball i escolta. Per exposar i donar context al tema de la sessió i iniciar el treball.

● Continuem la sessió amb la producció plàstica amb diferents materials artístics, on a través de la proposta de l’artterapeuta es convida els participants a investigar i produir.
● Invitació a posar en comú les vivències de com ha anat la producció a nivell personal i recollida.

● Convidem el participant a compartir, reflexionar sobre el treball fet. Integrem i parlem de casos on posar en pràctica el que s’ha treballat en la sessió, escoltem el ressò del grup i les possibilitats que s’obren, per a les pròximes propostes a l’aula.

Docent/s

 

Núria Ferreres Carbonell

Llicenciada en Disseny Industrial a l’Escola Superior de Disseny ELISAVA. La seva passió per la intersecció entre el disseny i el benestar la va portar a obtenir la Diplomatura en Artteràpia per la Universitat de Girona, seguida pel Màster Integratiu en Artteràpia a la mateixa institució.

Certificació

AVALUACIÓ DE L’APROFITAMENT

Es farà una avaluació continuada, basada en l’observació, escolta i acompanyament de cada participant en els tallers i es complementarà amb un exercici per mòdul:

Mòdul 1: Quin sentit té per a MI ser docent?

– Contesta la pregunta:
De quina manera creus que el taller que hem realitzat contribueix a ampliar la teva mirada cap a un altre tipus d’escolta?

Mòdul 2: La mirada i l’escolta, més enllà de la paraula

– Contesta la pregunta:
Com definiries el tipus d’escolta que estem proposant des de la metodologia de l’artteràpia i d’acord amb l’experiència dels tallers?
Com és? És una escolta…

Mòdul 3: La trobada creadora

D’acord amb el què hem treballat durant els tres tallers, com creus que pots millorar les teves intervencions a l’aula?

AVALUACIÓ DE LA SATISFACCIÓ:

Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

REQUISITS DE CERTIFICACIÓ:

  • Mínim 80% d’assistència a les sessions presencials
  • Elaboració de, com a mínim, el 80% de les activitats proposades
  • Realització de totes les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula. Totes les activitats avaluables han de ser assolides satisfactòriament amb aprofitament
  • Respondre el qüestionari de satisfacció.

Reconeixement

Activitat reconeguda en resolució de data 20/03/2024 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot