Reeducació corporal i vocal basada en la Tècnica Alexander

Els nostres hàbits vocals i corporals formen part d’un patró més ampli de mal ús que cal abordar globalment. Aquest taller tracta d’un enfocament pedagògic transdisciplinari per a la tècnica vocal i corporal basat en la Tècnica Alexander. La Tècnica Alexander ens ajuda a reduir tensions musculars innecessàries, redescobrint l’equilibri i la coordinació de la ment i el cos prenent consciència i canviant els patrons posturals i de moviment defectuosos.

Reeducació corporal i vocal per a docents

80,00 

Objectius

 • Facilitar recursos per aprendre a fer un ús saludable del cos/veu.
 • Desenvolupar la capacitat respiratòria i el suport vocal.
 • Disminuir la tensió muscular excessiva per prevenir lesions.
 • Reeducar la percepció sensorial i el nostre mapa corporal.
 • Recuperar la confiança en la pròpia veu.

Continguts

Mòdul 1:

 • Definició de Tècnica Alexander.
 • Restabliment del Control Primari.
 • Inhibició de la resposta d’alarma.
 • Pràctica de la semi supina.

Mòdul 2:

 • Funcionament del sistema neuromuscular.
 • Descobriment de les direccions antagòniques.
 • Definició del mecanisme anti-gravitatori.
 • Pràctica de la posició d’avantatge mecànica.

Mòdul 3:

 • Correcció del mapa corporal.
 • Identificació de les principals articulacions de l’esquelet.
 • Descobriment de l’antagonisme entre les corbes de la columna.
 • Correcta mobilització de les articulacions i la columna.

Mòdul 4:

 • Funcionament de la mecànica de la respiració.
 • Identificació dels elements del sistema respiratori.
 • Descobriment dels principals músculs de suport vocal.
 • Pràctica de l’exhalació controlada.

Mòdul 5:

 • Definició i funcions de la laringe.
 • Localització i identificació del sistema de suspensió de la laringe.
 • Mecànica de les cordes vocals i comprensió dels registres vocals.
 • Pràctica vocal.

Metodologia

Curs presencial de 20 hores: de dilluns 8 a divendres 12 de juliol, cada dia de 10 a 14 h. 5 sessions.

Les sessions combinaran marc teòric amb activitats dirigides i exercicis vocals que posaran en pràctica els conceptes adquirits. L’enfocament pedagògic és transdisciplinari basat en la Tècnica Alexander i inclou principis comuns sorgits de l’Antropologia Teatral compartida per l’Art com a Vehicle de Grotowski, el Gaga Dance i la pedagogia Lecoq.

Docent/s

Agnès Monferrer Ventura

Llicenciada en Musicoteràpia per Berklee College of Music i professora certificada de Tècnica Alexander. Màster en Educació Inclusiva per la UdL.

Certificació

Avaluació de l’aprofitament

 • Assimilació dels continguts teòrics a partir dels debats establerts.
 • Monitorització de les pràctiques proposades.
 • Aplicació pràctica dels continguts a l’aula mitjançant el disseny i la implementació d’exercicis grupals.

Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

Requisits de certificació

 • Mínim 80% d’assistència a les sessions presencials
 • Elaboració de, com a mínim, el 80% de les activitats proposades
 • Realització de totes les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula. Totes les activitats avaluables han de ser assolides satisfactòriament amb aprofitament
 • Respondre el qüestionari de satisfacció.

Reconeixement

Activitat reconeguda en resolució de data 20/03/2024 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot