El benestar emocional a les aules: implementació d’estratègies de prevenció

Aquest curs online de 30 hores impartit en modalitat asíncrona, ofereix al docent conèixer la realitat de les aules en relació amb el benestar emocional de l’alumnat i adquirir estratègies de prevenció de situacions que el vulneren.

Es tracta d’un curs pensat per dissenyar el pla d’intervenció a l’educació infantil, primària i ESO, amb coherència, amb consciència i sobretot amb l’objectiu de col·laborar a fer que els nostres alumnes creixin amb equilibri emocional i gestió de les pròpies emocions, alhora que esdevinguin ciutadans sensibles i oberts a la intel·ligència emocional.

El benestar emocional a les aules. Implementació d’estratègies de prevenció

60,00 

Objectius

 • Aprendre què suposa el benestar emocional a les aules.
 • Reflexionar sobre com els documents de centre poden emmarcar les estratègies de benestar emocional.
 • Descobrir el potencial de l’ús de les tècniques diària a l’aula en benefici del benestar emocional.

Continguts

Mòdul 1: Recorregut històric del benestar emocional i documentació de centre

 • Recorregut històric del benestar emocional a les aules.
 • Documentació de centre que ha de recollir les estratègies de benestar emocional: Projecte Educatiu de Centre (PEC), Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC), Projecte de Convivència (PdC), Pla d’Atenció Tutorial (PAT), entre d’altres.
 • Rol del tutor d’aula.

Mòdul 2: Estratègies pràctiques per implementar el benestar emocional a les aules:

2.1. Creant espais de creixement personal.

2.2. El Mindulness a l’aula, la meditació, la respiració conscient, la musicoteràpia, la risoteràpia, el ioga,  i altres estratègies. (Per a cada nivell educatiu).

Mòdul 3: Objectius i beneficis de l’aplicació de les estratègies.

3.1. Objectius i beneficis.

3.2. Com incentivar a tota la comunitat educativa a implementar tècniques de benestar emocional.

3.3. Anàlisi de casos: experiències reals a centres educatius.

Metodologia

Formació asincrònica 100% online amb la plataforma moodle: 27 hores de seguiment i acompanyament amb la docent + 3 hores de treball personal. Horari a conveniència del participant.

El treball amb els materials del curs es combinarà amb alguna proposta pràctica i, sobretot, amb l’aprofitament de les interaccions entre professor i alumnes.

Docent/s

Mireia Valdés Llonch

Docent, Psicopedagoga, Directora de Centre Educatiu Públic i Professora a la UB.

Assessora i formadora de centres educatius.

Experta en lideratge motivacional i comunicació per a l’èxit educatiu. Experta en gestió emocional i d’equips humans.

Practitioner en PNL.

Certificació

Avaluació de l’aprofitament

 • Participar activament en un fòrum on es plantejaran diferents situacions de convivència i reflexionar sobre el seu impacte en l’entorn educatiu.
 • A partir de l’exposició d’un cas justificar quines estratègies es poden posar en pràctica a l’aula per fomentar la cohesió de l’alumnat i millorar el clima de convivència.
 • Partint d’un cas fictici, elaborar un Pla d’Actuació per a planificar estratègies per millorar el benestar emocional en els centres educatius.
 • Elaborar un pla estratègic per a la participació activa de la comunitat eductiva en el benestar emocional d’infants i joves.

 Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

Certificació:

 • Elaboració del 100 % de les activitats proposades
 • Participació en, com a mínim, el 80 % dels fòrums establerts
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.
 • Respondre el qüestionari de satisfacció.

Reconeixement

Activitat reconeguda en resolució de data 21/02/2024 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Perfil

Perfil acreditat: Diversitat i Educació especial.

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot