Apropem-nos al món de les Altes Capacitats coneixent, comprenent, atenent i potenciant els nostres alumnes

Els alumnes amb altes capacitats destaquen per unes capacitats i potencialitats per sobre de la mitja, a més d’una peculiar manera de ser i de sentir. Aquesta formació ofereix als professionals de l’educació una mirada i apropament al peculiar món de les Altes Capacitats. Trencant falsos mites, posant atenció en què són les Altes Capacitats, quines són les seves característiques i quins són els indicadors per a poder identificar-los. És imprescindible que els adults disposem d’unes nocions bàsiques sobre les altes capacitats per a poder oferir una acollida i un suport adaptats a les seves necessitats educatives i un acompanyament emocional i respectuós dins de l’aula.

Altes Capacitats: de la identificació a la intervenció

70,00 

Objectius

 • Conèixer i comprendre les altres capacitats i les seves necessitats educatives en els diferents àmbits de la seva vida (social, emocional, psicològic, d’aprenentatge, familiar, etc.).
 • Conèixer mites i estereotips que distorsionen les necessitats de suport intervenció educativa per a l’alumnat amb altes capacitats.
 • Situar les intervencions amb els alumnes amb altes capacitats en el marc de l’educació inclusiva
 • Dotar al mestre i educador de recursos curriculars, mesures i suports per a poder atendre i potenciar les altes capacitats dins l’aula.
 • Disposar d’estratègies i recursos actitudinals per atendre l’alumnat amb altes capacitats establint relacions de confiança i suport amb l’alumne.
 • Formar i capacitar al mestre per a la diversitat i la inclusió dins l’aula i afavorir la construcció de relacions més conscients, riques i humanes amb els alumnes.

Continguts

Mòdul 1: Què són les Altes Capacitats

 • Característiques dels nens/es amb Altes Capacitats
 • Com són i com aprenen
 • Problemes associats a les Altes Capacitats

Mòdul 2: Identificació i Avaluació dels nens i nenes amb Altes Capacitats Intel·lectuals

 • Identificació i avaluació
 • Teoria de la intel·ligència: Renzulli i Gardner
 • Neurociència en les Altes Capacitats
 • Instruments d’identificació de les Altes Capacitats

Mòdul 3: Les Altes Capacitats a l’escola

 • Detecció i actuació en l’àmbit educatiu
 • Intervenció i estratègies
 • El mestre d’alumnes amb Altes Capacitats

Mòdul 4: La família en les Altes Capacitats

 • La família en les Altes Capacitats
 • L’adolescent amb Altes Capacitats
 • Legislació

Metodologia

Formació 100% online i asincrònica amb la plataforma moodle. 40 hores: 36 hores d’acompanyament i seguiment de la formadora + 4 hores de treball personal. Horari a la conveniència del/la participant.

La metodologia durant el curs és una exposició teòrica, amb dues propostes audiovisuals i pràctica, i aprofitament interacció mestre-alumne.

 

Docent/s

Laura Duran Jiménez

Mestre de Primària i Educació especial. Terapeuta Gestalt especialista en nens i adolescents. Intervenció sistèmica. Màster especialista en Altes Capacitats.

Certificació

Avaluació de l’aprofitament

 • Reflexió i tasca dels dos audiovisuals relacionades amb la teoria dels mòduls.
 • Participar activament en les dinàmiques i casos que es plantejaran en el curs.
 • Participar en les preguntes del fòrum, que conviden a reflexionar i fer propostes.
 • Adaptació d’una unitat de programació que els alumnes escollin, per a un alumne amb Altes Capacitats.

Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

Requisits de certificació

 • Elaboració del 100 % de les activitats proposades.
 • Participació en el 80 % dels fòrums.
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.
 • Respondre el qüestionari de satisfacció.

Reconeixement

Activitat reconeguda en resolució de data 21/02/2024 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Perfil

Perfil Diversitat i Educació especial acreditat

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot