Nou Currículum: com implementar-lo

Aquest curs online de 30 hores impartit en modalitat asíncrona, ofereix al docent eines per entendre què diu el nou currículum a les diferents etapes educatives, com s’estructura i quins objectius té.

Alhora però, facilita eines pràctiques d’implementació al centre i a l’aula, centrant-se en les programacions, les situacions d’aprenentatge i els projectes globalitzats.

Implementació del Nou Currículum a l’aula

60,00 

Objectius

 • Aprendre a interpretar el nou currículum, així com els seus objectius i conceptes clau.
 • Descobrir el potencial d’aplicar situacions d’aprenentatge a els diferents etapes educatives.
 • Aprendre estratègies concretes per treballar de manera globalitzada.
 • Concretar de quina manera l’avaluació és una gran eina d’aprenentatge.

Continguts

Mòdul 1: El Decret.

 • D’on venim i on anem.
 • Què diu el nou decret en cada una de les etapes educatives.
 • Quins son els conceptes clau que hem de tenir clar.

Mòdul 2: Situacions d’aprenentatge a l’aula.

2.1. Finalitats de les situacions d’aprenentatge.

2.2. Com planificar-les i programacions d’aula.

2.3. Com avaluar-les. Avaluar per aprendre.

Mòdul 3: Treball globalitzat

3.1. Tècniques i instruments de treball globalitzat.

3.2. Planificacions i programacions d’aula per aprendre a globalitzar.

3.3. L’avaluació del treball globalitzat.

Metodologia

Formació asincrònica 100% online amb la plataforma moodle: 27 hores de seguiment i acompanyament amb la docent + 3 hores de treball personal.
El treball amb els materials del curs es combinarà amb alguna proposta pràctica i, sobretot, amb l’aprofitament de les interaccions entre professor i alumnes.

Docent/s

Mireia Valdés Llonch

Docent, Psicopedagoga, Directora de Centre Educatiu Públic i Professora a la UB.

Assessora i formadora de centres educatius.

Experta en lideratge motivacional i comunicació per a l’èxit educatiu. Experta en gestió emocional i d’equips humans.

Practitioner en PNL.

Certificació

 • Elaboració del 100 % de les activitats proposades
 • Participació en, com a mínim, el 80 % dels fòrums establerts
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Avaluació de l’aprofitament

 • Participar activament en un fòrum on es plantejaran diferents metodologies de centre i reflexionar sobre com aplicar el nou currículum.
 • Cal elaborar una programació d’aula aplicant el nou Decret.
 • Elaborar un pla estratègic d’autoavaluació i de coavaluació per a un grup d’alumnes d’infantil, de primària o de secundària.

 Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

Reconeixement

Activitat reconeguda en resolució de data 28/06/2023 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot