• Formació bonificable. Consulta’ns!
 • Opció de sol·licitar crèdit bancari
 • Preu especial per a 2 o més docents del mateix centre

Aquesta 2a edició del Postgrau et dona les eines necessàries per garantir el ple desenvolupament cognitiu i emocional dels teus alumnes

 

Inclou 50 hores addicionals de formació amb l’eina Dide:

“Aquesta eina pot ser molt útil per ajudar a detectar els trastorns d’aprenentatge a la infància”,
Dr. Miquel Casas Brugué (SJD MIND Escoles, Hospital de Sant Joan de Déu).

Et donem recursos per detectar i abordar les dificultats d’aprenentatge i els trastorns del neurodesenvolupament i de la conducta; prevenir, detectar i erradicar l’assetjament escolar; utilitzar pedagogies alternatives i aplicar les TIC en Neuroeducació, perquè:

L’educació del segle XXI ha de ser una de les claus per comprendre la realitat complexa que vivim, i alhora ha de facilitar a l’alumne l’adquisició de competències necessàries per treballar la diversitat.

 

Objectius

 • Treballar les darreres actualitzacions en detecció i abordatge de les principals Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns del Neurodesenvolupament. Des de la Neurociència disposem d’evidències científiques que la detecció i l’abordatge precoç suposen una oportunitat clau per garantir l’accés al currículum de tots els infants i al seu benestar emocional.
 • Proporcionar eines per prevenir, detectar i erradicar conductes d’Assetjament Escolar i et proposa la Mediació Escolar com a eina de resolució pacífica de conflictes.
 • Fer un recorregut per l’evolució i el concepte de Pedagogies alternatives, exposant models d’escola on el joc, la motivació, l’observació, la cura de les emocions, el respecte i la responsabilitat són els fonaments d’una educació centrada en cada infant.
 • Aplicar les TIC en la Neuroeducació, traient profit de les noves tecnologies en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Continguts

Mòdul 1

 1. Bases conceptuals i fonaments de la Neurociència Educativa. 3 ECTS.
 2. Neurociència aplicada a la comunicació no violenta. 3 ECTS.

En aquest bloc es proporcionaran els últims avenços en matèria de Neurociència aplicada a l’Educació, alhora que s’emfatitzarà en l’eradicació de Neuromites.

Inici: 12-09-2022.

Mòdul 2

 1. Dificultats d’aprenentatge i trastorns del Neurodesenvolupament. 3 ECTS.
 2. Problemes de Conducta a l’aula. 3 ECTS.

Detecció i abordatge de les necessitats educatives més freqüents a l’aula: dislèxia, TDAH, TEA, TANV i la seva relació amb els trastorns de la conducta.

Inici: 31-10-2022.

Mòdul 3

 1. Contextualització de Pedagogies Alternatives. 3 ECTS.
 2. Educació Emocional a l’aula. 3 ECTS.

Farem una aproximació a les Pedagogies Alternatives més demandades en l’actualitat com a proposta d’Escola Alternativa o complementària a l’Escola Tradicional: Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, Bosc Escola, homeschooling, Mares de Dia …

Alhora estudiarem la importància d’incloure l’Educació Emocional en el sistema educatiu des de l’escola infantil fins al final de l’etapa obligatòria.

Inici: 17-01-2023.

Mòdul 4

 1. Assetjament Escolar a l’etapa educativa. 3 ECTS.
 2. La mediació com a eina psicoeducativa. 3 ECTS.

Aquest bloc estarà orientat a la prevenció, detecció i eradicació de conductes d’Assetjament Escolar, Ciberassetjament, Sexting, Grooming … alhora que es facilitaran les eines per dissenyar programes de Mediació al Centre Escolar.

Inici: 7-03-2023.

Mòdul 5

 1. La Neuroeducació aplicada a les TIC. 3 ECTS.
 2. Les TIC com a recurs a l’Atenció a la Diversitat. 3 ECTS.

Es realitzarà una aproximació a tots aquells programes, aplicacions i programari que pot facilitar l’accés al currículum de l’alumnat amb Necessitats Educatives, així com millorar l’aprenentatge d’aquells alumnes que ens presenten dificultats.

Inici: 04-05-2023.

Mòdul 6

 1. Formació pràctica i certificació en la gestió a l’aula del coneixement de tot l’alumnat en el desenvolupament acadèmic, cognitiu i conductual. 1 ECTS.
 2. Pràctiques amb l’eina digital DIDE per identificar les necessitats de cada alumne. 1 ECTS.

DIDE és una nova eina digital per identificar ben aviat les necessitats
i dificultats educatives en menors entre 2 i 18 anys, relacionades amb el seu aprenentatge,
desenvolupament, emocions i comportament, i poder actuar amb immediatesa, eficàcia i rapidesa.
Ha estat creada i avalada per professionals de l’orientació educativa (psicopedagogs,
pedagogs, psicòlegs, logopedes, etc.) i està basada en el mètode de l’observació.

DIDE t’ajuda a recollir informació a partir de més de 30 indicadors que completen
el perfil de necessitats de cada nen/a, i et proporciona informació de totes les dificultats associades.

Amb l’objectiu de treballar la diversitat i la igualtat d’oportunitats, i millorar la qualitat educativa dels centres.

Inici: a determinar

Metodologia

Formació en línia

Classes en línia setmanals en directe des de qualsevol dispositiu.

Les sessions grupals mitjançant videoconferència possibiliten que alumne i professor interactuïn trencant qualsevol barrera de presencialitat. Totes les classes queden enregistrades i disponibles per a l’alumne 365 dies l’any.

Tutories en línia

Tutories personalitzades.

A la Fundació Universitària Martí l’Humà el més important ets tu. Es prioritza el contacte directe amb el professorat a cada moment. A través del correu electrònic es podran sol·licitar les tutories necessàries, que es realitzaran mitjançant trucada telefònica, e-mail o videoconferència.

Classes Magistrals

Masterclass

Classes Magistrals a càrrec dels millors especialistes en les diverses disciplines de l’àmbit de l’educació, la neurociència i la salut: Dr. Miquel Casas, Dr. Antoni Ramos-Quiroga, Sr. Luis Darriba i Sr. Juan José Millán.

Disseny formatiu

L’acció formativa s’articula en 6 mòduls.

Metodologies orientades a la participació i la interacció dels assistents, combinant l’exposició de continguts teòrics i pràctics.

Atenció individualitzada: seguiment i acompanyament per part dels formadors.

Exposicions dels ponents, assistència a les masterclass dirigides per experts de reconegut prestigi internacional, realització d’exercicis, comentari de lectures, debats d’aula, anàlisi de casos, comentari d’aspectes de l’actualitat educativa.

Treball dirigit a través de la plataforma de formació Moodle.

Videoconferències programades amb Zoom.

*Algunes assignatures del Postgrau poden ser impartides en castellà.

Docent/s

Elisabet Dulcet

Bases conceptuals i fonaments de la Neurociència educativa

Logopeda. Especialitzada en neurologopèdia. Terapeuta dels Mètodes Hanen i Lidcombe. Directora de l’Institut de Neurociència Aplicada al Llenguatge i als Aprenentatges (INCALA).

Belén Novoa

Bases conceptuals i fonaments de la Neurociència Educativa

Logopeda especialitzada en neurodesenvolupament infantil. Màster en Neurologopèdia, Màster en rehabilitació de la veu i cursant el Màster de Neurociències al Centre Mèdic Universitari de Ginebra. Neurologopeda – Investigadora neonatal al Servei de  Neonatologia de l’Hospital Universitari de Ginebra. Directora del Centre de Logopèdia i Psicologia Belén Novoa a Barcelona.

Elena Diéguez

Bases de Neurociència aplicada a la Comunicació no Violenta

Diplomada en Ciències Empresarials. Terapeuta Gestalt. Formada en Educació emocional i criança. Assessora i formadora en comunicació i convivència a l’àmbit educatiu públic a Primària i Secundària. Especialista en comunicació no violenta, gestió i mediació de conflictes.

Lidia Arroyo Navajas

Dificultats d’aprenentatge i trastorns del neurodesenvolupament

Assetjament escolar a l’etapa educativa

Docent universitària. Psicopedagoga i logopeda. Màster en Prevenció i intervenció psicològica en problemes de conducta a l’escola. Mestra de Primària i de Pedagogia terapèutica.

Maria Bellmunt

Contextualització de pedagogies alternatives

Mestra d’educació Primària, Màster d’Educació personalitzada, doctoranda en Educació, fundadora i Directora de la International Rural School.

Rosa Domínguez

Educació Emocional a l’aula

Docent universitària. Llicenciada en Pedagogia i Doctora en Educació. Especialista en Educació emocional i Formació Inicial Docent.

Azucena Caballero

La mediació com a eina psicoeducativa

Codirectora i fundadora de La Pedagogia Blanca. Experta en aprenentatge creatiu, adolescència, educació disruptiva, mètodes dinàmics (lapbooking, workboxes, projectes) i edupunk. Introductora a Espanya de l’Efecte Mèdici en Educació. Autora, entre d’altres, dels llibres: Pedagogía blanca, Mamá calma (quadern de reflexió), Respostes i reflexions d’una mare homeschooler.

Juan José Millán

La Neuroeducació aplicada a les TIC

Diplomat en Magisteri (Primària amb especialitat en Educació Musical), Llicenciat en Psicopedagogia, Màster en Neuropsicologia Infantil, Director de Área 44 Servicios Educativos

Sonia Rodríguez

Les TIC com a recurs a l’atenció a la diversitat

Pedagoga i Doctora en Ciències de l’Educació per la Universitat de Burgos. Especialista en Educació Infantil. Professora de l’Àrea de Didàctica i organització escolar de la Universitat de Burgos. Membre del grup de recerca Educació, Inclusió i Tecnologia (EDINTEC). Fundadora i presidenta de l’Associació ASIRE Educació i Directora del projecte educatiu Teaming Day! Coordinadora del projecte europeu FORDYSVAR.

Vanesa Delgado

Les TIC com a recurs a l’atenció a la diversitat

Mestra, Pedagoga i Doctora en Ciències de l’Educació per la Universitat de Burgos. Professora de l’Àrea de Didàctica i organització escolar de la Universitat de Burgos. Membre del grup de recerca Educació, Inclusió i Tecnologia (EDINTEC). Membre de la Societat Espanyola de pedagogia (SEP), de la Xarxa Universitària de Tecnologia Educativa (RUTE) i de l’Associació ASIRE Educació.

 

Format

Curs en Streaming de 32 crèdits ECTS = 800 h

Els Mòduls 1, 2, 3, 4 i 5 tenen 150 hores de formació (6 ECTS cadascun)

El Mòdul 6 té 50 hores de formació (2 ECTS)

 • Treball Presencial   200 h.
  • Assistència a 100 sessions de videoconferència de 3 h de durada
 • Treball Dirigit           300 h.
  • Realització de treballs pràctics sota la guia i feedback del professorat
 • Treball Autònom      250 h.

50 hores de formació en l’eina Dide de detecció de dificultats d’aprenentatge i situacions d’assetjament

Requisits d'accés

Estar en possessió d’alguna de les titulacions que capacitin per accedir a la professió docent o branques similars.

Els alumnes procedents d’altres disciplines han de sol·licitar la valoració per part del Comitè de Direcció de l’Escola del Postgrau.

Normativa i informació genèrica.

Certificació

Avaluació

Qualificació final numèrica, que es registrarà a l’expedient acadèmic de l’estudiant i constarà als certificats que s’emetin.

Un cop finalitzats i aprovats tots els mòduls del Postgrau, l’alumne aconseguirà el Certificat final i el Diploma de Postgrau en Neuroeducació expedit per la Fundació Universitària Martí l’Humà.

Col·laboradors

COL·LABORA:

Associació Catalana de Dislèxia.
Fundació Privada Autisme Guru

COMITÈ HONORÍFIC:

Padrins de la 1a promoció

Dr. José Antonio Pujante Conesa. Director de Relacions Internacionals i Cooperació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Col·laborador de l’Organització Mundial de la Salut. Dr. Honoris causa per la Universitat Moctezuma de Mèxic.

Dr. Miquel Casas Brugué, Catedràtic de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Director del Programa Trastorns del Neuropsicodesenvolupament i Rendiment Escolar de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Director del Programa Corp. de l’Institut Català de la Salut. President de l’Associació de Patologia Dual.

Antoni Ramos-Quiroga,MD, PhD. Cap del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. President de la Comissió d’Innovació del mateix hospital. Professor agregat de la UAB. Coordinador de l’assignatura de psiquiatria de la UAB. Investigador Principal del CIBERSAM.

Testimonis

“Un curs que no et deixarà indiferent. Molt enriquidor tant a nivell professional com a nivell personal”. Alba Murcia Granero

“La neurociència és un tema molt interessant i penso que és el futur de l’educació”. Ana Elsa Benesenes Amín

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot