El Mòdul 1 consta de cinc components

A.- 30 temes dels Temaris A i B en un format adequat per l’estudi.

B.- L’elaboració col·laborativa d’un tema a càrrec de cada opositor/a amb l’assessorament i la supervisió del formador/a.

C.- Un Taller d’Estudi del Temari que inclou pràctiques de personalització, de memorització i de consolidació i manteniment dels temes apresos.

D.- L’acompanyament personalitzat (coaching) durant tot el curs. Inici: ’11 de juny de 2022. Finalització: en funció de la data de realització de les proves de Temari.

E.- El manual d’estudi del temari Teixidó, J. (2019): Preparació i estudi del temari per a oposicions. Editorial Malhivern. La Garriga.

Característiques dels temes

Adequats a les característiques de la prova: extensió, índex desenvolupat, exemples, actualització legislativa, bibliografia.

Autors: M. Berengueras, B. Borràs, M. Domingo, M. Martínez, Ll. Monjas, J. Sabaté i JM. Vera

Calendari

8 sessions síncrones en dissabtes matí, de 9 a 11 h.

13 gener, 10 febrer, 9 març, 13 abril, 11 maig, 8 juny, 14 setembre i 19 octubre de 2024.

Consultes, correccions i atenció personalitzada en el període intersessions a través de Moodle, e-mail i drive.

Calendari subjecte a modificacions en funció de la convocatòria: s’espairan o es condensaran les sessions tot mantenint el nombre de sessions

Inici: 13 de gener de 2024.

Atenció personalitzada: Entre 6 i 10 estudiants per formador/a.

Inscripció: del 6 de novembre al 30 de gener de 2024

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot