Plantegem metodologies actives

Aquest curs en línia de 40 hores ofereix al docent un viatge per conèixer el recorregut històric de la metodologia d’aula a Catalunya. Mitjançant la comparació amb països que lideren l’èxit educatiu establirem pràctiques d’aula creatives i innovadores, on l’alumne és el centre de l’aprenentatge i el docent n’és el guia. El curs se centra a oferir estratègies per aplicar metodologies actives a l’aula i enriquir a l’alumnat amb els seus processos, així com fomentar una avaluació lluny de les proves escrites.

Objectius

 • Aprendre el recorregut de les metodologies d’aula en un context històric a Catalunya.
 • Reflexionar sobre les diferències entre Catalunya i països d’èxit educatiu amb relació a aspectes socials, organitzatius de centre i d’aula.
 • Descobrir el potencial de l’ús de les metodologies globalitzadores a l’aula i conèixer els beneficis per a l’alumnat així com les repercussions en la gestió d’aula.
 • Aprendre estratègies de metodologia globalitzadora per implementar a l’aula.

Continguts

Mòdul 1: Recorregut històric i contextualització.

 • Recorregut històric a Catalunya.
 • Casos d’alguns països amb èxit educatiu.
 • Rol del docent.
 • Rol de l’alumne.
 • Rol de les famílies (comunitat educativa).
 • Escoles per al canvi.

Mòdul 2: Implicacions de l’ús de les metodologies globalitzadores a l’aula.

 • Repercussions per a l’alumnat:
  • L’estat emocional.
  • Treball de les habilitats socials.
  • La motivació.
  • Encaminant el futur: què cerquen les empreses i com preparar als alumnes.
 • Repercussions per al docent:
  • Atenció a la diversitat.
  • Fomentant la coeducació.
  • Avaluar les metodologies globalitzades.
  • La gestió d’aula.

Mòdul 3: Metodologies globalitzadores. Estudis de casos.

 • Treball intercicle.
 • Grups interactius.
 • Treball per ambients.
 • Aules obertes.
 • Racons.
 • Aprenentatge basat en problemes.
 • Centres d’interès.
 • Recerca.
 • Programacions funcionals.
 • Projecte interdisciplinari treball de recerca.
 • La pràctica reflexiva.
 • El treball per projectes.
 • El treball lliure.
 • L’aula invertida.
 • La gamificació
 • El treball cooperatiu.

Metodologia

Formació 100% online i asíncrona amb la plataforma moodle. 40 hores: 36 hores d’acompanyament i seguiment online amb la formadora + 4 hores de treball personal. Horari a la conveniència del/la participant.

El treball amb els materials del curs es combinarà amb alguna proposta pràctica i, sobretot, amb l’aprofitament de les interaccions entre professor i alumnes.

 

Docent/s

Mireia Valdés Llonch

Docent, Psicopedagoga, Directora de Centre Educatiu Públic i Professora a la UB.

Assessora i formadora de centres educatius.

Experta en lideratge motivacional i comunicació per a l’èxit educatiu. Experta en gestió emocional i d’equips humans.

Practitioner en PNL.

Certificació

Avaluació de l’aprofitament

 • Participar activament en un fòrum on es plantejaran diferents models de metodologies actives a Catalunya i altres països d’èxit educatiu i reflexionar sobre les diferències.
 • A partir de l’exposició d’un cas justificar quines estratègies es poden posar en pràctica a l’aula per fomentar la motivació i cohesió de l’alumnat.
 • Partint d’un cas fictici, elaborar un Pla d’Actuació per a planificar els continguts d’una assignatura basant-se en metodologies globalitzadores.
 • Elaborar un pla estratègic d’autoavaluació de la tasca del docent amb relació a situacions reals de cohesió i coeducació en centres educatius.

Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

Requisits de certificació

 • Elaboració del 100 % de les activitats proposades
 • Participació en, com a mínim, el 80 % dels fòrums establerts
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.
 • Respondre el qüestionari de satisfacció.

Reconeixement

Activitat reconeguda en resolució de data 21/02/2024 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Perfil

Perfil de Mètodes acreditat.

Testimonis

“Ha estat un curs profitós i aclaridor en molts dels conceptes que es necessiten per aplicar noves metodologies a les aules.” Ana Benito López

“Per mi ha estat una revelació, ja que vaig que és possible aplicar una altra forma de realitzar la tasca docent molt més efectiva, engrescadora i enriquidora.

Per altra banda, la meva valoració del curs és molt positiva, el fet de poder organitzar-te les activitats i treballar al teu ritme és, en el meu cas, una gran avantatja. Les activitats m’han agradat molt, ja que alhora que adquiries coneixements amb els continguts audiovisuals i els documents compartits, expressaves les teves vivències i opinions.” Nieves Rosa Pérez Barreto

 

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot