Eines per sensibilitzar, prevenir, detectar, intervenir i avaluar els casos d’assetjament

En els darrers anys, els centres educatius hem estat conscients d’una realitat present entre nosaltres, però moltes vegades encoberta o velada. Les xifres ens fan adonar que una part força significativa del nostre alumnat ha patit, pateix o patirà alguna situació d’assetjament dins de l’escola o l’institut.

El conflicte forma part de les relacions humanes i de les interaccions que establim amb els altres. Des d’una perspectiva àmplia i global, els centres educatius tenim el repte de crear entorns inclusius dins models de convivència que afavoreixin un desenvolupament positiu a escala individual i grupal.

En aquest curs oferirem eines per una gestió del conflicte eficaç i positiva dins una metodologia i una convicció inclusiva per als centres educatius. Alhora que proposarem estratègies i recursos per a la sensibilització, la prevenció, la detecció, la intervenció i l’avaluació de possibles casos d’assetjament (Bullying) i ciberassetjament.

Curs online de 30 hores de durada.

Prou bullying! Gestionem els conflictes a l’aula

70,00 

Objectius

 • Conèixer les claus d’un entorn educatiu de convivència inclusiu i facilitador del desenvolupament individual i l’apoderament de tot l’alumnat.
 • Conèixer la naturalesa del conflicte, la seva definició i les seves fases.
 • Desenvolupar diferents estratègies i models d’actuació per a la gestió del conflicte.
 • Reconèixer l’assetjament i el ciberassetjament com situacions específiques dins de la gestió dels conflictes.
 • Adquirir eines per a la detecció, l’anàlisi de causes i la intervenció inicial des de la figura docent davant un possible assetjament.
 • Aprofundir en estratègies educatives per a la prevenció i la sensibilització de la comunitat educativa davant els conflictes, els assetjaments i altres possibles problemes de convivència.
 • Reflexionar sobre el paper de l’educador/tutor en l’acompanyament emocional de l’alumnat.

Continguts

 1. Entorns educatius de convivència inclusiva
  1. Espais educatius facilitadors de creixement personal i grupal.
  2. El conflicte com a dimensió inherent de la relació amb els iguals.
  3. Competències personals i apoderament.
  4. L’assetjament i el ciberassetjament en el context educatiu.

 

 1. L’assetjament i el ciberassetjament
  1. Definició d’assetjament i ciberassetjament.
  2. Causes i indicadors per a la seva detecció.
  3. L’assetjament com a procés amb diferents etapes.
  4. Idees i creences falses al voltant de l’assetjament.

 

 1. El conflicte en contextos educatius
  1. La seva definició i la seva naturalesa.
  2. Fases, detecció i primeres actuacions davant el conflicte.
  3. Estratègies de resolució de conflictes: la mediació, els estils de negociació i altres metodologies
  4. Mesures disciplinàries: normes, reforços i càstigs.

 

 1. Estratègies d’actuació davant l’assetjament i el ciberassetjament
  1. Estratègies de detecció.
  2. Primeres actuacions.
  3. Estratègies d’intervenció.
  4. Recursos, eines i protocols davant l’assetjament i el ciberassetjament.
  5. Acompanyament, personalització educativa i col·lectius específics.

Metodologia

Curs online. Des del curs presentem un marc conceptual de l’assetjament a partir de diferents documents i recursos. Es plantejaran activitats i interaccions que permetin als participants la seva aplicació i implementació en l’activitat docent a l’aula i en el dia a dia dels centres educatius.

Docent/s

Pere Muñoz Sellart

Mestre, psicòleg, educador social i professor a la UOC.

Postgrau en Estratègies d’aprenentatge.

Màster en Models i Estratègies d’Acció Social i Educativa en la Infància i l’Adolescència.

Certificació

Avaluació de l’aprofitament

 • Participació activa en el fòrum de discussió, on s’intercanviaran i es comentaran experiències reals.
 • Discussió de casos
 • Disseny d’una estratègia de prevenció i sensibilització.
 • Elaboració i lliurament d’un portafolis d’aprenentatges que reculli els aprenentatges, les reflexions i les sensacions del seu autor.

Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

Requisits de certificació

 • Presència activa a un mínim del 80 % del total d’hores de sessions de videoconferència
 • Elaboració del 100 % de les activitats proposades de manera satisfactòria
 • Participació en, com a mínim, el 80 % dels fòrums establerts
 • Superació de les activitats digitals al final de cada mòdul

Lliurament correcte i superació de l’activitat de síntesi.

Reconeixement

Activitat reconeguda en resolució de data 28/06/2023 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Perfil

Perfil acreditat: Diversitat i Educació especial

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot