Implementació d’estratègies de prevenció per garantir el benestar emocional a les aules

Aquest curs online de 30 hores impartit en modalitat asíncrona, ofereix al docent conèixer la realitat de les aules en relació amb el benestar emocional de l’alumnat i adquirir estratègies de prevenció de situacions que el vulneren.

Es tracta d’un curs pensat per dissenyar el pla d’intervenció a l’educació infantil, primària i ESO, amb coherència, amb consciència i sobretot amb l’objectiu de col·laborar a fer que els nostres alumnes creixin amb equilibri emocional i gestió de les pròpies emocions, alhora que esdevinguin ciutadans sensibles i oberts a la intel·ligència emocional.

El benestar emocional a les aules. Implementació d’estratègies de prevenció

60,00 

Objectius

 • Aprendre què suposa el benestar emocional a les aules.
 • Reflexionar sobre com els documents de centre poden emmarcar les estratègies de benestar emocional.
 • Descobrir el potencial de l’ús de les tècniques diària a l’aula en benefici del benestar emocional.

Continguts

Mòdul 1: Recorregut històric del benestar emocional i documentació de centre

 • Recorregut històric del benestar emocional a les aules.
 • Documentació de centre que ha de recollir les estratègies de benestar emocional: Projecte Educatiu de Centre (PEC), Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC), Projecte de Convivència (PdC), Pla d’Atenció Tutorial (PAT), entre d’altres.
 • Rol del tutor d’aula.

Mòdul 2: Estratègies pràctiques per implementar el benestar emocional a les aules:

2.1. Creant espais de creixement personal.

2.2. El Mindulness a l’aula, la meditació, la respiració conscient, la musicoteràpia, la risoteràpia, el ioga,  i altres estratègies. (Per a cada nivell educatiu).

Mòdul 3: Objectius i beneficis de l’aplicació de les estratègies.

3.1. Objectius i beneficis.

3.2. Com incentivar a tota la comunitat educativa a implementar tècniques de benestar emocional.

3.3. Anàlisi de casos: experiències reals a centres educatius.

Metodologia

Formació asincrònica 100% online amb la plataforma moodle: 27 hores de seguiment i acompanyament amb la docent + 3 hores de treball personal.
El treball amb els materials del curs es combinarà amb alguna proposta pràctica i, sobretot, amb l’aprofitament de les interaccions entre professor i alumnes.

Docent/s

Mireia Valdés Llonch

Docent, Psicopedagoga, Directora de Centre Educatiu Públic i Professora a la UB.

Assessora i formadora de centres educatius.

Experta en lideratge motivacional i comunicació per a l’èxit educatiu. Experta en gestió emocional i d’equips humans.

Practitioner en PNL.

Certificació

 • Elaboració del 100 % de les activitats proposades
 • Participació en, com a mínim, el 80 % dels fòrums establerts
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Avaluació de l’aprofitament

 • Participar activament en un fòrum on es plantejaran diferents situacions de convivència i reflexionar sobre el seu impacte en l’entorn educatiu.
 • A partir de l’exposició d’un cas justificar quines estratègies es poden posar en pràctica a l’aula per fomentar la cohesió de l’alumnat i el millorar el clima de convivència.
 • Partint d’un cas fictici, elaborar un Pla d’Actuació per a planificar estratègies per millorar el benestar emocional en els centres educatius.
 • Elaborar un pla estratègic per a la participació activa de la comunitat eductiva en el benestar emocional d’infants i joves.

 Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

Reconeixement

Activitat reconeguda en resolució de data 12/06/2024 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Perfil

Perfil acreditat: Diversitat i Educació especial

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot