La importància del debat pedagògic: com trobar temps per al diàleg i els acords 

Sovint, en els centres educatius ens manca temps per al debat pedagògic. Aquest curs ofereix al docent una visió general de la importància d’aquest debat. El centre educatiu, un espai de tots i per a tots, ha de saber crear estructures organitzatives que fomentin el diàleg i els acords comuns. El docent aprendrà a crear aquests espais en el centre i a organitzar-los per garantir l’èxit.

Curs online de 60 hores impartit en modalitat asíncrona.

Com crear espais de debat pedagògic pràctics i d’utilitat

100,00 

Objectius

 • Aprendre la importància de crear espais per debatre la pedagogia de centre.
 • Descobrir el potencial d’aplicar estratègies per al debat en benefici de la cohesió de claustre i de comunitat educativa.
 • Aprendre estratègies de participació activa per implementar el debat pedagògic.
 • Donar recursos per avaluar el procés i resultat dels espais de debat pedagògic.

Continguts

Mòdul 1: Justificant la necessitat de debat pedagògic en els centres educatius.

 • La importància de la cohesió de claustre en benefici de la convivència escolar.
 • Dinàmiques de grup i recursos per a la convivència.
 • Dificultats que ens trobem a l’hora de fer debat pedagògic.

Mòdul 2: Organitzant espais de debat pedagògic.

 • Repensant les reunions poc efectives.
 • Establint calendaris d’actuacions.
 • Decidint entre tots els temes a debatre.
 • Ús dels documents de centre.

Mòdul 3: Funcionament dels espais de debat pedagògic.

 • Implementar els Grups de Treball.
 • Metodologies de participació activa.
 • Qui ha de participar, com i quan.
 • Eines d’avaluació del procés i resultat.

Metodologia

Formació asincrònica amb la plataforma moodle: 54 hores + 6 hores de treball personal.

El treball amb els materials del curs es combinarà amb alguna proposta pràctica i, sobretot, amb l’aprofitament de les interaccions entre professor i alumnes.

Docent/s

Mireia Valdés Llonch

Docent, Psicopedagoga, Directora de Centre Educatiu Públic i Professora a la UB.

Assessora i formadora de centres educatius.

Experta en lideratge motivacional i comunicació per a l’èxit educatiu. Experta en gestió emocional i d’equips humans.

Practitioner en PNL.

Certificació

Avaluació de l’aprofitament

 • Participar activament en un fòrum on s’analitzaran casos de cohesió de grup, en situacions reals de centres educatius.
 • A partir de l’exposició d’un cas cal elaborar un pla d’actuació per a la millora de la gestió d’un equip docent que presenta problemes de cohesió.
 • Cal elaborar un document on es representin maneres d’integrar els Grups de Treball per incentivar la participació activa de les famílies dins el centre educatiu.
 • Elaborar un pla estratègic d’avaluació d’un Grup de Treball, partint d’un supòsit fictici.

Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

Requisits de certificació

 • Elaboració del 100 % de les activitats proposades
 • Participació en, com a mínim, el 80 % dels fòrums establerts

Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Reconeixement

Activitat reconeguda en resolució de data 28/06/2023 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot