Com motivar els alumnes?

Aquest curs online de 30 hores impartit en modalitat asíncrona, ofereix al docent un primer contacte amb el Coaching amb l’objectiu d’aprendre els seus principis i funcionament: Es coneixen les possibilitats d’aplicació en alumnes i els resultats de gran motivació que desperten en ells.

El docent es converteix en un verdader guia que sap oferir a l’aprenent la motivació que necessita en cada moment, establint una relació directa amb l’èxit educatiu.

Es faciliten estratègies concretes per ser aplicades en diferents entorns i s’ajuda a reflexionar sobre la importància de com comunicar per arribar a objectius i per canviar realitats. S’ensenya el poder del Coaching com a eina de modificació d’entorns educatius.

Coaching en entorns educatius: Aplicació a l’aula

60,00 

Objectius

  • Aprendre què és el coaching, els seus principis i el seu funcionament.
  • Reflexionar sobre com ens comuniquem i què transmetem als altres amb l’objectiu de canviar realitats.
  • Descobrir el potencial de l’ús de les tècniques del coaching per canviar entorns educatius.
  • Entendre la comunicació assertiva com una eina amb un gran potencial per incentivar la motivació de tot l’alumnat.

Continguts

Mòdul 1: Recorregut històric i contextualització.

1.1. Recorregut històric del coaching.
1.2. Què és el coaching i quins son els seus principis.
1.3. Camps d’aplicació i rols.

Mòdul 2: Coaching en entorns educatius.

2.1. Nova mirada de l’aprenent i el rol del docent.
2.2. Una nova eina per a la millora educativa.
2.3. Convivència, benestar i motivació.

Mòdul 3: Aplicació del coaching a l’aula.

3.1. Estratègies de comunicació assertiva.
3.2. La mediació escolar.
3.3. Ús en l’entorn d’alumnes: la motivació del “tu pots”!

Metodologia

Formació asincrònica 100% online amb la plataforma moodle: 27 hores de seguiment i acompanyament amb la docent + 3 hores de treball personal.
El treball amb els materials del curs es combinarà amb alguna proposta pràctica i, sobretot, amb l’aprofitament de les interaccions entre professor i alumnes.

Docent/s

 

Mireia Valdés Llonch

Docent, Psicopedagoga, Directora de Centre Educatiu Públic i Professora a la UB.

Assessora i formadora de centres educatius.

Experta en lideratge motivacional i comunicació per a l’èxit educatiu. Experta en gestió emocional i d’equips humans.

Practitioner en PNL.

Certificació

  • Elaboració del 100 % de les activitats proposades
  • Participació en, com a mínim, el 80 % dels fòrums establerts
  • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Reconeixement

Activitat reconeguda en resolució de data 12/06/2024 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot