Descobreix el potencial del lideratge motivacional a l’aula, al claustre i en la relació amb les famílies

Aquest curs online de 60 hores impartit en modalitat asíncrona, ofereix al docent eines per gestionar el lideratge dins el centre educatiu, ja sigui amb l’alumnat, les famílies o el propi equip docent.

Lideratge motivacional

100,00 

Objectius

 • Aprendre la importància del lideratge en el món educatiu.
 • Descobrir el potencial d’aplicar estratègies de lideratge per a crear centres innovadors.
 • Aprendre estratègies de participació activa de l’alumnat, famílies i equip docent.
 • Donar recursos per avaluar la tasca del líder.

Continguts

Mòdul 1: Introducció al lideratge educatiu

 • Què entenem per lideratge educatiu.
 • Recorregut històric del lideratge i del lideratge educatiu.
 • Tipus de lideratge.
 • La importància del lideratge als centres educatius.

Mòdul 2: El docent líder

 • Característiques del líder.
 • Reptes del líder en el sistema educatiu actual.
 • Tècniques de gestió d’equips.
 • Coach docent: la motivació del líder

Mòdul 3: Liderar el canvi

 • Motivació per liderar el canvi.
 • El lideratge efectiu.
 • Tècniques de lideratge en els centres educatius.
 • Estratègies de participació activa d’alumnes, famílies i equips docents.

Mòdul 4: Avaluar el lideratge

 • Repensar l’educació: liderar models d’èxit educatiu.
 • Reflexions sobre la incidència del líder en el canvi.
 • El perquè de l’avaluació de persones i processos.
 • Tècniques d’avaluació del líder i del lideratge.

Metodologia

El treball amb els materials del curs es combinarà amb alguna proposta pràctica i, sobretot, amb l’aprofitament de les interaccions entre professor i alumnes.

Formació asincrònica amb la plataforma moodle: 54 hores + 6 hores de treball personal.

Docent/s

Mireia Valdés Llonch

Docent, Psicopedagoga, Directora de Centre Educatiu Públic i Professora a la UB.

Assessora i formadora de centres educatius.

Experta en lideratge motivacional i comunicació per a l’èxit educatiu. Experta en gestió emocional i d’equips humans.

Practitioner en PNL.

Certificació

Avaluació de l’aprofitament

 • Participar activament en un fòrum on es plantejaran diferents models de lideratge i reflexionar sobre la incidència de cada un d’ells en els centres educatius.
 • A partir de l’exposició d’un cas cal elaborar un pla d’actuació per a la millora de la gestió d’un equip docent que presenta problemes de cohesió.
 • Cal elaborar un document on es representin maneres d’integrar el lideratge per incentivar la participació activa de les famílies dins el centre educatiu.
 • Elaborar un pla estratègic d’autoavaluació de la tasca del líder partint d’un supòsit fictici.

Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

Requisits de certificació

 • Elaboració del 100 % de les activitats proposades
 • Participació en, com a mínim, el 80 % dels fòrums establerts

Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Reconeixement

Activitat reconeguda en resolució de data 18/10/2023 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Testimonis

“Després d’acabar el curs em sento motivada i amb ganes d’emprendre aquest repte i canviar
dinàmiques i maneres de fer.

Crec que és molt important empoderar l’equip docent en aquest aspecte, fer-los sentir còmodes i autònoms per implicar-se i explicar com és d’important aquesta part del procés per sentir que la nostra tasca segueix un pla i un propòsit concret.

El meu repte és aplicar el que he après i sobre el que he reflexionat per fer que aquest nou equip generi una sinergia que ens faci consolidar un bon funcionament de l’etapa.” Eva Fernández Mancera

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot