Metodologia d’avaluació pràctica i efectiva:

Aquest curs online de 40 hores impartit en modalitat asíncrona, ofereix al docent eines per entendre com funciona l’avaluació per competències, analitzar la normativa actual per saber-la aplicar a l’aula i obtenir estratègies d’avaluació pràctiques i efectives (amb avaluació formadora i formativa). Ofereix al docent coneixement sobre què són les rúbriques, el diari d’aprenentatge, tipus d’avaluació o la coavaluació, entre d’altres.

Avaluar amb el Nou currículum

80,00 

Objectius

  • Aprendre la importància del model d’avaluació segons la normativa actual.
  • Descobrir el potencial d’aplicar estratègies d’avaluació per competències per repensar la metodologia a l’aula, en forma d’avaluació formativa.
  • Aprendre estratègies concretes per avaluar competencialment.

Continguts

Mòdul 1: Contextualització

1.1. Què són les competències bàsiques.

1.2. Què entenem per “avaluar per competències”.

1.3. Model d’avaluació actual: recorregut per la normativa.

 

Mòdul 2: L’avaluació de les competències

2.1. Finalitats d’avaluar per competències.

2.2. Tipologia d’avaluacions.

2.3. Funció pedagògica de l’avaluació per competències: avaluació formativa.

2.4. Criteris d’avaluació.

 

Mòdul 3: Estratègies per avaluar per competències

3.1. Tècniques i instruments.

3.2. Avaluar per aprendre.

3.3. L’aprenentatge cooperatiu.

 

Metodologia

El treball amb els materials del curs es combinarà amb alguna proposta pràctica i, sobretot, amb l’aprofitament de les interaccions entre professor i alumnes.

Formació asincrònica amb la plataforma moodle: 36 hores + 4 hores de treball personal.

Docent/s

 

Mireia Valdés Llonch

Docent, Psicopedagoga, Directora de Centre Educatiu Públic i Professora a la UB.

Assessora i formadora de centres educatius.

Experta en lideratge motivacional i comunicació per a l’èxit educatiu. Experta en gestió emocional i d’equips humans.

Practitioner en PNL.

Certificació

Avaluació de l’aprofitament

  • Participar activament en un fòrum on es plantejaran diferents models d’eines per avaluar per competències i reflexionar sobre la incidència de cada un d’ells en l’aprenentatge de l’alumnat.
  • Cal elaborar un document on es representin maneres d’avaluar a un grup-classe partint d’un cas fictici. Caldrà justificar-ho.
  • Elaborar un pla estratègic d’autoavaluació i de coavaluació per a un grup d’alumnes de primària o secundària.

Avaluació de la satisfacció

  • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.
  • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

Requisits de certificació

  • Elaboració del 100 % de les activitats proposades
  • Participació en, com a mínim, el 80 % dels fòrums establerts

Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Reconeixement

Activitat reconeguda en resolució de data 12/07/2023 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Testimonis

“A la professora, agrair-li de tot cor la seva comprensió i empatia. A mi personalment l’estructura del curs m’ha agradat força.” Diana Moriano Pérez

“El curs m’ha fet adonar-me que ho estava fent molt malament i estic molt convençut que el curs m’ha donat l’impuls final que necessitava per fer el pas i entendre d’un cop tot el que significa aquest nou enfocament de la docència.” Jordi Reixach Fainé

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot