Ajudem als infants a ser lectors i escriptors autònoms

Aquest curs online asíncron de 40 hores ofereix entendre el procés de lectoescriptura que realitzen els infants a l’hora de llegir i escriure des dels inicis. Un curs que permetrà als docents ser conscient de quines són les diferents, etapes, processos, metodologies i recursos aplicables a l’aula que permetin desenvolupar en els infants estratègies per arribar a la fita de ser lectors i escriptors autònoms.

 

Aprendre a llegir i escriure. El procés lectoescriptor: coneixement i eines

80,00 

Objectius

 • Adquirir una idea organitzada del procés de la lectoescriptura
 • Entendre el procés lector i les seves fases
 • Mètodes per aprendre a llegir
 • Etapes de l’escriptura
 • Motivar als alumnes a llançar-se a llegir i escriure gaudint de l’aprenentatge de la lectoescriptura
 • Desenvolupar pràctiques reals i compartir-les entre els docents
 • Preveure les possibles dificultats d’aprenentatge davant el procés de lectoescriptura

Continguts

Mòdul 1: Bases de la lectoescriptura

 • Que entenem per lectoescriptura
 • Factors neuropsicològics que intervenen en la lectoescriptura
 • Mètodes i estratègies de lectoescriptura
 • Beneficis de la lectoescriptura

Mòdul 2: L’alumne lector i l’acompanyament (rol) del mestr@

 • Què i com és el procés lector (procés d’aprenentatge de la lectura).
 • Etapes del procés lector
 • Mètodes de lectura
 • Consciència Fonològica
 • Lectura comprensiva
 • Fita: Lectors amb fluïdesa i vocabulari
 • Motivació dels infants a la lectura.

Mòdul 3: Inici de l’escriptura

 • Etapes de desenvolupament de l’escriptura
 • Preescriptura
 • Fases de l’escriptura
 • Activitats del Grafisme
 • Lletra de pal o lletra lligada?

Mòdul 4: Recursos pedagògics aplicables a l’aula: metodologies i propostes.

 • Metodologies per treballar la lectoescriptura
 • Propostes de lectura i Escriptura
 • Biblioteca d’aula

Mòdul 5: Prevenció i identificació de les possibles dificultats davant la lectoescriptura

 • Prevenció de les possibles dificultats
 • Identificació de les dificultats de la lectoescriptura

Metodologia

Formació asincrònica 100% online amb la plataforma moodle: 36 hores de seguiment i acompanyament amb la docent + 4 hores de treball personal.
El treball amb els materials del curs es combinarà amb alguna proposta pràctica i, sobretot, amb l’aprofitament de les interaccions entre professor i alumnes. A través de presentacions i vídeos es reforçaran els continguts.

Docent/s

Verònica Espelta Moragues
Docent i Pedagoga

Certificació

 • Elaboració del 100% de les activitats proposades
 • Participació en, com a mínim, el 80% dels fòrums establerts
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Reconeixement

Activitat reconeguda en resolució de data 28/06/2023 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot