Assoleix el nivell C2 de català! 

Curs pensat per a tots els docents de totes les especialitats, que vulguin o necessitin assolir el nivell C2 de llengua catalana a les seves aules

El nostre curs et permetrà aprofundir en el coneixement de la llengua catalana a partir d’activitats similars a les demanades a l’examen oficial de C2.

 

Objectius

 • Comprendre qualsevol text oral o escrit en català independentment del tema, del grau de formalitat, de la seva complexitat i del dialecte.
 • Elaborar textos escrits a partir de la consulta de diversos documents, tant escrits com orals.
 • Emetre un discurs oral a partir de la consulta de diversos documents, tant escrits com orals.
 • Participar en interaccions orals amb fluïdesa.

Continguts

Mòdul 1:

 • Propietats del text: adequació.
 • Pautes per a l’expressió escrita.
 • Pautes per a l’expressió oral.
 • La notícia.
 • La taula rodona.

Mòdul 2:

 • Propietats del text: cohesió.
 • Valors semàntics.
 • Derivació i composició.
 • L’article d’opinió.
 • El comunicat de premsa.

Mòdul 3:

 • Propietats del text: coherència.
 • Adverbis i locucions adverbials: tipologia i formació.
 • El text expositiu.
 • L’informe.
 • L’exposició oral.

Mòdul 4:

 • Interferències català-castellà.
 • Lèxic: parelles de mots o expressions.
 • Neologismes, manlleus i calcs.
 • El reportatge.
 • La roda de premsa.

Mòdul 5:

 • Vocabulari tècnic i especialitzat.
 • Verbs: conjugació, verbs pronominals i irregularitats.
 • L’objectivitat i subjectivitat al text.
 • La ressenya.
 • La cloenda.

Mòdul 6:

 • Els pronoms febles.
 • Les fitxes de l’Optimot.
 • Convencions tipogràfiques.
 • El resum.
 • El discurs.

Metodologia

Formació asincrònica (seguiment i acompanyament per part de la formadora) amb la plataforma Moodle i sincrònica (sessions grupals de videoconferència) amb el programa Meet.

El treball amb els materials del curs es combinarà amb dues propostes pràctiques per mòdul (una oral i una escrita) i una sessió virtual setmanal (vegeu apartats dates i horari) que combinarà les intervencions de la professora amb les interaccions entre professora i alumnes. A les sessions del mes de juliol es presentaran els sis mòduls (un per sessió) i es tancaran els cinc primers. També s’analitzaran els errors de les tasques corregides aportant la teoria necessària per conèixer la normativa que els regeix, i es resoldran els dubtes del mòdul en curs o del presentat. Per tant, durant el mes de juliol, l’alumne/a completarà una tasca oral i una d’escrita setmanalment, de tal manera que enllestirà les tasques dels primers cinc mòduls.

Durant el mes d’agost ha de fer les tasques del mòdul 6 i les activitats autocorrectives de gramàtica i lèxic. La primera sessió del mes de setembre es dedicarà a la resolució de dubtes sobre les activitats autocorrectives i al tancament mòdul 6; la segona, a l’anàlisi i comentari de les proves resoltes publicades i la darrera sessió, al tancament del curs.

 

Docent/s

 

Isabel Carretero Cano

Llicenciada en Filologia catalana i en Teoria de la Literatura i literatura comparada. Professora de Llengua catalana i literatura a secundària i batxillerat. Ha estat professora adjunta de la IOC de català al Graduat en Educació Secundària i preparadora d’opositors a Opos.cat a l’especialitat de Llengua catalana i literatura, i correctora de les proves de C2 convocades pel Departament d’Educació.

 

Certificació

Avaluació de l’aprofitament

L’alumne, en finalitzar el curs, ha de ser capaç d’elaborar diversos textos, tant orals com escrits, amb solvència i correcció. Exemples de textos:

 • Notícia
 • Article d’opinió
 • Informe
 • Cloenda
 • Roda de premsa

 Avaluació de la satisfacció

 •  Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics, i la seva aplicació i aprofitament en els textos escrits/orals.
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa a professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

 Requisits per obtenir el certificat de la FUMH

 • Mínim 80% d’assistència a les sessions sincròniques per tenir certificat de la FUMH.
 • Realització i lliurament correcte de totes les activitats pràctiques proposades. Totes les activitats avaluables han de ser assolides satisfactòriament amb aprofitament.
 • Respondre el qüestionari de satisfacció.

Reconeixement

Les formacions destinades a preparar-se per a una prova o examen oficial no estan reconegudes pel Departament d’Educació.

Testimonis

La professora, Isabel Carretero, ha impartit molt bé les classes. En tot moment ha respost a totes de preguntes que se li han formulat (que han estat moltes) i sempre ha buscat la millor manera de donar la resposta. Si era sobre el contingut del curs, buscant els exemples més apropiats per tal que s’entengués millor. També ha facilitat informació sobre qüestions de caràcter més administratiu. Té un ampli domini de la matèria.
Ha explicat amb detall els continguts del curs, les tasques a realitzar i ha corregit de forma exhaustiva les tasques presentades.

Sempre ha estat comprensiva amb les circumstàncies dels alumnes. Per exemple, malgrat enviar les tasques a l’últim moment, sempre ha procurat que les tinguéssim corregides en el menor temps possible. També ha tingut en compte els suggeriments dels alumnes.

Jordina Conill Pujol

Valoro molt positivament les tasques proposades i les respectives correccions, crec que m’han ajudat a preparar-me i sentir-me més confiada i segura de cara a l’examen.

Maria Isabel Sayago Murillo

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot