Assoleix el nivell C2 de català! 

Curs pensat per a tots els docents de totes les especialitats, que vulguin o necessitin assolir el nivell C2 de llengua catalana a les seves aules

El nostre curs et permetrà aprofundir en el coneixement de la llengua catalana a partir d’activitats similars a les demanades a l’examen oficial de C2.

Inscripció

Edició estiu

Objectius

 • Comprendre qualsevol text oral o escrit en català independentment del tema, del grau de formalitat, de la seva complexitat i del dialecte.
 • Elaborar textos escrits a partir de la consulta de diversos documents, tant escrits com orals.
 • Emetre un discurs oral a partir de la consulta de diversos documents, tant escrits com orals.
 • Participar en interaccions orals amb fluïdesa.

Continguts

Mòdul 1

 • Propietats del text: adequació.
 • Pautes per a l’expressió escrita.
 • Pautes per a l’expressió oral.
 • La notícia.
 • La taula rodona.

Mòdul 2:

 • Propietats del text: cohesió.
 • Valors semàntics.
 • Derivació i composició.
 • L’article d’opinió.
 • El comunicat de premsa.

Mòdul 3:

 • Propietats del text: coherència.
 • Adverbis i locucions adverbials: tipologia i formació.
 • El text expositiu.
 • L’informe.
 • L’exposició oral.

Mòdul 4:

 • Interferències català-castellà.
 • Lèxic: parelles de mots o expressions.
 • Neologismes, manlleus i calcs.
 • El reportatge.
 • La roda de premsa.

Mòdul 5:

 • Vocabulari tècnic i especialitzat.
 • Verbs: conjugació, verbs pronominals i irregularitats.
 • L’objectivitat i subjectivitat al text.
 • La ressenya.
 • La cloenda.

Mòdul 6:

 • Els pronoms febles.
 • Les fitxes de l’Optimot.
 • Convencions tipogràfiques.
 • El resum.
 • El discurs.

Metodologia

Formació asincrònica amb la plataforma moodle i sincrònica (sessions grupals de videoconferència) amb el programa meet.

El treball amb els materials del curs es combinarà amb dues propostes pràctiques per mòdul (una oral i una escrita) i una sessió virtual mensual (vegeu apartats dates i horari) que combinarà les intervencions de la professora amb les interaccions entre professora i alumnat.

 

Docent/s

 

Isabel Carretero Cano

Llicenciada en Filologia catalana i en Teoria de la Literatura i literatura comparada. Professora de Llengua catalana i literatura a secundària i batxillerat. Ha estat professora adjunta de la IOC de català al Graduat en Educació Secundària i preparadora d’opositors a Opos.cat a l’especialitat de Llengua catalana i literatura.

 

Certificació

Avaluació de l’aprofitament

L’alumne, en finalitzar el curs, ha de ser capaç d’elaborar diversos textos, tant orals com escrits, amb solvència i correcció. Exemples de textos:

 • Notícia
 • Article d’opinió
 • Informe
 • Cloenda
 • Roda de premsa

 Avaluació de la satisfacció

 •  Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics, i la seva aplicació i aprofitament en els textos escrits/orals.
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa a professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

 Requisits per obtenir el certificat de la FUMH

 • Mínim 80% d’assistència a les sessions sincròniques per tenir certificat de la FUMH.
 • Realització i lliurament correcte de totes les activitats pràctiques proposades. Totes les activitats avaluables han de ser assolides satisfactòriament amb aprofitament.

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot