Utilitzar correctament el processador de textos

Programa:

 • Conceptes i característiques del programa de tractament de textos
 • Introducció, desplaçament del cursor, selecció i operacions amb el text del document
 • Arxius de l’aplicació de tractament de textos, ubicació, tipus i operacions amb aquests
 • Utilització de totes les eines per millorar de l’aspecte d’un text
 • Configuració d’una pàgina en funció del tipus de document
 • Creació de taules per mostrar el contingut de la informació
 • Correcció de textos amb les eines d’ortografia i gramàtica
 • Creació de sobres i etiquetes per enviament massiu i impressió de documents
 • Inserció d’imatges i autoformes en un text, creació d’estils, creació i utilització de plantilles
 • Fusió de documents procedents d’altres aplicacions del paquet ofimàtic
 • Macros

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot