El 80% dels problemes d’una organització deriven d’una comunicació deficient o inexistent. És la incompetència inconscient més estesa en la gestió empresarial.

Els problemes de comunicació en les empreses són aquells que sorgeixen quan la comunicació entre els diferents membres de l’organització no és clara, efectiva o adequada per a les necessitats del negoci. Aquests problemes poden manifestar-se de diferents maneres, com ara:

• Manca d’ informació: Pot ocórrer quan els empleats no tenen accés a la informació necessària per realitzar les seves tasques o quan la informació és incompleta o incorrecta.

• Malentesos: Poden ocórrer quan les instruccions o la informació són ambigües o confuses, la qual cosa porta a que els empleats realitzin tasques incorrectes o no compleixin amb les expectatives de l’ empresa.

• Conflictes: Poden ocórrer quan hi ha diferències d’ opinió o desacords entre els membres de l’ equip, la qual cosa pot afectar negativament la productivitat i el rendiment.

• Falta de retroalimentació: Pot ocórrer quan els empleats no reben comentaris oportuns i constructius sobre el seu acompliment, la qual cosa dificulta la seva millora i desenvolupament.

Per evitar aquests problemes, és important que les empreses estableixin sistemes de comunicació clars i efectius, fomentin una cultura de comunicació oberta i proporcionin capacitació i recursos per ajudar els empleats a comunicar-se de manera efectiva.

La comunicació interna és un valor intangible que repercuteix directament en el compte de resultats.

Objectius

Els objectius de la comunicació interna van a l’ ordre d’ assolir els objectius corporatius i culturals, organitzacionals, funcionals, estratègics i departamentals de l’ empresa

• Exposar les eines efectives per a millorar la comunicació.
• Analitzar la importància de la planificació en els missatges.
• Introduir habilitats de comunicació en les empreses amb l’objectiu de millorar en els treballadors empatia i assertivitat.
• Conèixer els comportaments a millorar en la gestió de conflictes.
• Aprofundir en les causes generadores d’estrès.
• Analitzar les reaccions personals i comportaments tòxics i nutritius.

Continguts

PRIMERA PART
• Intratègia empresarial. Cultura i Política d’ empresa. Concepte. Protagonistes.
• Quina diferència existeix entre informar, comunicar i transmetre.
• Actius tangibles i intangibles.
• Tècnica / tàctica. Concepte. Diferències.
• Qui regeix el nostre llenguatge? Intel·ligència Emocional. Pensament 1 i 2.
• Comportaments intra i interpersonals.
SEGONA PART
• Comunicació efectiva. Aspectes d’ influència. Persuasió, Empatia i Assertivitat.
• Impacte del missatge. Llenguatges. Escolta Activa.
• Els obstacles, barreres i dificultats de la comunicació.
• La Síndrome de Gollum. Psicologia empresarial. Millora de les incompetències dels nostres col·laboradors. Tècnica de l’ hamburguesa.
• Perfil comunicatiu. Increment de les nostres competències i millora de les nostres incompetències. Test de Bridge.

Metodologia

Utilitzem el Mètode VAS, desenvolupat per nosaltres des de fa més de 18 anys. El seu significat deriva de l’estudi de les tres capacitats que com a éssers humans presentem en major o menor mesura: Capacitat Visual (la més desenvolupada), Capacitat auditiva, ja que escoltem per a contestar, no per a comprendre, quan hauria de ser a l’inrevés; i la Capacitat Sensitiva, la capacitat dels sentiments i les emocions. Inclou escenes de vídeo amb l’objectiu de provocar debat, analitzar situacions i identificar personatges i circumstàncies.

 

Docent/s

Javier Gay de Liébana ha estat durant 30 anys directiu d’empreses. Avui es dedica full time a la consultoria i a la formació en empreses públiques i privades, el que li permet fer el que més li agrada: compartir experiències. També és Responsable Pedagògic a Walking Formació i membre de l’Associació de Neurociència de Barcelona.

Et pot interessar

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot