Àmbit
Perfils
Durada
Nivells
Àmbit
Àmbit

Mostra 1–15 de 18 resultats

Economia i desenvolupament

MF0233_2: Ofimàtica

Data del curs: 19/06/2024

Economia i desenvolupament

MF0237_3: Gestió administrativa de les relacions laborals

Data del curs: 02/09/2024

Marcador de posició

Economia i desenvolupament

MF0238_3: Gestió de recursos humans

Data del curs: 18/03/2024

Marcador de posició

Economia i desenvolupament

MF0987_3: Gestió de sistemes d’informació i arxiu

Data del curs: 05/04/2024

Marcador de posició

Economia i desenvolupament

UF0044 – Funció del comandament mig en la prevenció de riscos laborals

Data del curs: 29/03/2023

Economia i desenvolupament

UF0322 – Bases de dades relacionals

Data del curs: 19/06/2023

Economia i desenvolupament

UF0320 – Aplicacions informàtiques de tractament de textos

Data del curs: 04/05/2023

Economia i desenvolupament

UF0321 – Aplicacions informàtiques de Fulls de càlcul

Data del curs: 18/05/2023

Economia i desenvolupament

UF0341 – Contractació laboral

Data del curs: 22/05/2023

Economia i desenvolupament

UF0342 – Càlcul de prestacions de la seguretat social

Data del curs: 04/09/2023

Economia i desenvolupament

UF0343 – Retribucions salarials, cotització i recaptació

Data del curs: 15/06/2023

Economia i desenvolupament

UF0344 – Aplicacions informàtiques d’administració de Recursos Humans

Data del curs: 20/09/2023

Economia i desenvolupament

UF0345 – Funcions bàsiques en la gestió de Recursos Humans

Data del curs: 20/03/2023