Aquest curs en línia de 30 hores ofereix al docent eines per gestionar el lideratge dins el centre educatiu, ja sigui amb l’alumnat, les famílies o el mateix equip docent.

Parteix de la necessitat actual de liderar en un centre educatiu, per tal d’interferir directament en el benestar emocional de la comunitat educativa i alhora, aprendre estratègies per a liderar centres per a l’èxit educatiu.

Lideratge motivacional

50,00 

Objectius

 • Aprendre la importància del lideratge en el món educatiu.
 • Descobrir el potencial d’aplicar estratègies de lideratge per a crear centres innovadors.
 • Aprendre estratègies de participació activa de l’alumnat, famílies i equip docent.
 • Donar recursos per avaluar la tasca del líder.

Continguts

Mòdul 1: Introducció al lideratge educatiu

 • Què entenem per lideratge educatiu.
 • Recorregut històric del lideratge i del lideratge educatiu.
 • Tipus de lideratge.
 • La importància del lideratge als centres educatius.

Mòdul 2: El docent líder

 • Característiques del líder.
 • Reptes del líder en el sistema educatiu actual.
 • Tècniques de gestió d’equips.
 • Coach docent: la motivació del líder.

Mòdul 3: Liderar el canvi

 • Motivació per liderar el canvi.
 • El lideratge efectiu.
 • Tècniques de lideratge en els centres educatius.
 • Estratègies de participació activa d’alumnes, famílies i equips docents.

Mòdul 4: Avaluar el lideratge

 • Repensar l’educació: liderar models d’èxit educatiu.
 • Reflexions sobre la incidència del líder en el canvi.
 • El perquè de l’avaluació de persones i processos.
 • Tècniques d’avaluació del líder i del lideratge.

Metodologia

El treball amb els materials del curs es combinarà amb alguna proposta pràctica i, sobretot, amb l’aprofitament de les interaccions entre professor i alumnes.

Formació asincrònica amb la plataforma moodle.

Docent/s

Mireia Valdés Llonch

Docent, Psicopedagoga Directora de Centre Educatiu Públic i professora a la UB.

Experta en lideratge motivacional i comunicació per al canvi. Gestió emocional i d’equips humans. Programació Neurolingüística.

Certificació

Avaluació de l’aprofitament

 • Participar activament en un fòrum on es plantejaran diferents models de lideratge i reflexionar sobre la incidència de cada un d’ells en els centres educatius.
 • A partir de l’exposició d’un cas cal elaborar un pla d’actuació per a la millora de la gestió d’un equip docent que presenta problemes de cohesió.
 • Cal elaborar un document on es representin maneres d’integrar el lideratge per incentivar la participació activa de les famílies dins el centre educatiu.
 • Elaborar un pla estratègic d’autoavaluació de la tasca del líder partint d’un supòsit fictici.

 Avaluació de la satisfacció

 Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.

 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

 Requisits de certificació

 • Elaboració del 100 % de les activitats proposades
 • Participació en, com a mínim, el 80 % dels fòrums establerts
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

 

Reconeixement

Activitat reconeguda en resolució de data 18/01/2023 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Testimonis

“Després d’acabar el curs em sento motivada i amb ganes d’emprendre aquest repte i canviar
dinàmiques i maneres de fer.

Crec que és molt important empoderar l’equip docent en aquest aspecte, fer-los sentir còmodes i autònoms per implicar-se i explicar com és d’important aquesta part del procés per sentir que la nostra tasca segueix un pla i un propòsit concret.

El meu repte és aplicar el que he après i sobre el que he reflexionat per fer que aquest nou equip generi una sinergia que ens faci consolidar un bon funcionament de l’etapa.” Eva Fernández Mancera

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot