Il·lustrem músiques i lletres

Curs presencial de 30 hores.

Es tracta d’un treball transversal i de coordinació entre el docent de Plàstica i el de Música: partint de la cançó que es treballi en un moment determinat, l’alumne haurà d’il·lustrar la lletra o la temàtica de la mateixa emprant diferents tècniques. En funció del curs o cicle on es treballi el projecte, la tècnica serà més o menys complexa. A final de curs es farà una recopilació de les obres en format llibre.

El llibre vés-i-torna de l’escola. “L’il·lustrador musical”

50,00 

Objectius

 • Aconseguir que la il·lustració representi els elements més importants de la cançó i que sigui identificada de forma visual amb facilitat.
 • Conèixer i saber tractar les diferents tècniques i aconsellar o ajudar a l’alumne a decidir per ell mateix quina emprarà.
 • Crear un clima distès on el docent, ajudat pels seus propis recursos, treballi la fusió entre els llenguatges plàstic i musical.
 • Crear col·loqui a través dels treballs realitzats.

Continguts

Mòdul 1:

 • Escoltar la cançó
 • Parlar sobre el text de la cançó i sintetitzar-lo
 • Decidir quins elements de la cançó sortiran en el dibuix

Mòdul 2:

 • Proposar la cromatologia més escaient per al dibuix
 • Explicar quina tècnica es farà servir
 • Com aplicar la tècnica decidida pel docent i donar pautes individuals per a gestionar-la

Mòdul 3:

 • Com fusionar una classe de música amb una classe de plàstica. Els inicis del treball per projectes
 • Treballar la sensibilització musical i artística
 • Treballar la diversitat del grup classe fomentant l’ajuda entre companys, partint de ritmes de treball diferents
 • Donar diferents eines de motivació en funció dels diferents tempos.

Mòdul 4:

 • Com trobar el potencial de cadascun dels treballs realitzats
 • Decidir entre tots quins són els treballs que millor expressen la cançó
 • Recopilar els treballs en un conte.

Metodologia

 1. Audició
 2. Col·loqui i preparació de l’esborrany sobre el paper
 3. Explicació de la tècnica i execució
 4. Exposició dels treballs
 5. Elaboració de l’àlbum individual de dibuixos en paral·lel amb el cançoner del curs

Docent/s

 

Mar Garriga Giol

Il·lustradora, Dissenyadora gràfica i Ceramista. Títols: forja, joieria, restauració de mobles, pintura en seda, pintura al mur, tècnica del vellut.

Certificació

Avaluació de l’aprofitament

 •  Valoració de la comprensió, creativitat i sensibilitat artística en funció dels resultats dels treballs realitzats
 • Proposta d’un exercici en el qual l’alumne assumeix el rol de docent: esdevenir el mestre que acompanya els treballs realitzats i en fa el seguiment
 • Proposta d’un exercici en el qual l’alumne assumeix el rol d’alumne: esdevenir l’il·lustrador de la cançó proposada
 • Escolta de cançons de diferents gèneres musicals per a plasmar-les de manera gràfica emprant diferents tècniques.

Avaluació de la satisfacció

Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

Requisits de certificació

 • Presència activa a un mínim del 80% del total d’hores de sessions de videoconferència
 • Elaboració del 100% de les activitats proposades
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Reconeixement

Activitat reconeguda en resolució de data 18/01/2023 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot