El racó de l’adolescent per a expressar-se

Curs presencial de 30 hores.

Es tracta d’ensenyar a l’alumne a enriquir el seu propi diari personal: un racó on anoti reflexions, pensaments, frases que li han agradat, hi dibuixi traços o esbossos, hi posi fotografies pròpies… i que ho pugui il·lustrar. Més enllà d’un llibre íntim, s’ha de convertir en una eina de transmissió d’idees i d’aportació de materials que permetin desenvolupar projectes a classe amb l’ajuda de diferents tècniques. En partir d’una base pròpia que acaba convertint-se en un apèndix del mateix alumne, aquest es fa seu el treball i pot reflectir en qualsevol moment amb colors, formes… allò que sent o ha experimentat; en definitiva, la seva essència, el seu interior més profund. Aquest recurs ajuda a fer conèixer a l’alumne un ventall de tècniques i a aplicar-les, i al mateix temps a evolucionar en el seu autoconeixement i a canalitzar les seves emocions.

El dietari de l’adolescent “artista”

50,00 

Objectius

 • Ajudar a l’alumne a “llegir” els seus esborranys, a treure’n el potencial i les possibles aplicacions, tant a nivell plàstic com personal.
 • El docent ha de ser capaç de motivar a l’artista que l’adolescent porta a dins i ensenyar-lo a treballar diferents tècniques que l’ajudin a reflectir les seves sensacions i sentiments.
 • Ajudar al docent a connectar amb l’alumne a través de l’art, creant ponts de diàleg alumne-professor, i a incentivar que els alumnes, amb les seves diferents habilitats i capacitats individuals, s’ajudin entre ells per tal de crear “xarxa” i cohesionar així el grup classe.
 • El docent ha de comprendre el llenguatge plàstic i les formes d’expressió plasmades en el treball de l’adolescent per tal que l’alumne en tregui el màxim nivell de qualitat.
 • El docent ha d’ajudar a l’alumne a estimar, entendre i valorar la seva obra i a respectar-se i estimar-se ell mateix.

Continguts

Mòdul 1:

 • Com interpretar els apunts gràfics i esquemàtics del llibre de l’alumne
 • Ajudar a l’alumne a explicar què és el que realment vol transmetre
 • Crear un llenguatge comú que sigui la via per millorar i polir el treball, a través d’una tècnica suggerida i pactada amb l’alumne

Mòdul 2:

 • Com aprofundir en el treball intern a través del treball plàstic
 • Trobar una relació entre què expressa el dibuix i el color que s’hi aplicarà
 • Com treballar el collage, tintes, acrílics, aquarel·les, olis, bolígraf, llapis…

Mòdul 3:

 • Promoure la visita a exposicions, graffitis, consulta a xarxes socials…: acostumar a l’alumne a ser receptiu amb totes les expressions d’art
 • Fer entendre que tota obra passa per diferents fases: esborrany – “discussió” de la posta en escena – execució
 • Explicar que és un procés que es pot treballar de forma discontínua, i que el principi i necessitat d’immediatesa que caracteritza en general a l’alumnat adolescent no es pot aplicar en les obres plàstiques

Mòdul 4:

 • Seleccionar entre tots els membres del grup classe quines són les obres que més ens han agradat
 • Buscar un espai on exposar els treballs fets. Crear una “galeria”
 • Treballar el respecte per l’obra pròpia i per la dels altres.

Metodologia

 1. Preparar el llibre individual
 2. Analitzar l’esborrany portat de casa
 3. Decidir amb els alumnes quins dels esborranys presentats s’adapten a la tècnica emprada en cada dia en concret, primer a nivell individual i després a nivell col·lectiu, si cal
 4. Aprofundir en el treball de l’esborrany presentat i al mateix temps anar augmentant en la complexitat i el coneixement de les diferents tècniques.

Docent/s

 

Mar Garriga Giol

Il·lustradora, Dissenyadora gràfica i Ceramista. Títols: forja, joieria, restauració de mobles, pintura en seda, pintura al mur, tècnica del vellut.

Certificació

Avaluació de l’aprofitament

 

 • A partir d’un dibuix de disseny molt simple es demanarà a l’alumne que tregui el màxim d’informació i de potencial plàstic i tècnic
 • Demanarem a l’alumne que busqui la tonalitat i la tècnica més adient per al dibuix que es vol treballar
 • Es proposarà un exercici de tempos, que ajudin a entendre quan cal parar i donar per definitiu el treball o bé quan cal deixar-lo de banda per reprendre’l més endavant
 • Exercici de màrqueting: acompanyar a l’alumne per tal d’aconseguir una presentació atractiva de la seva obra i saber treure profit de l’espai on s’exposaran les obres.

 

Avaluació de la satisfacció

Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

 

Requisits de certificació

 • Presència activa a un mínim del 80% del total d’hores de sessions de videoconferència
 • Elaboració del 100% de les activitats proposades
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Reconeixement

Activitat reconeguda en resolució de data 15/03/2023 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot