Metodologia d’avaluació pràctica i efectiva:

Aquest curs ofereix al docent eines per entendre com funciona l’avaluació per competències, analitzar la normativa per saber-la aplicar a l’aula i obtenir estratègies d’avaluació pràctiques i efectives. Ofereix al docent coneixement sobre què són les rúbriques, el diari d’aprenentatge, l’avaluació formadora o la coavaluació, entre d’altres.

Eines de millora de la qualitat educativa (CCBB)

70,00 

Objectius

 • Aprendre la importància del model d’avaluació.
 • Descobrir el potencial d’aplicar estratègies d’avaluació per competències per repensar la metodologia d’aula.
 • Aprendre estratègies concretes per avaluar per competències.

Continguts

Mòdul 1: Contextualització

 • Què són les competències bàsiques.
 • Què entenem per “avaluar per competències”.
 • Model d’avaluació actual: recorregut per la normativa.

Mòdul 2: L’avaluació de les competències

 • Finalitats d’avaluar per competències.
 • Tipologia d’avaluacions.
 • Funció pedagògica de l’avaluació per competències.
 • Criteris d’avaluació: àmbits, dimensions i indicadors.

Mòdul 3: Estratègies per avaluar per competències

 • Tècniques i instruments.
 • Avaluar per aprendre.
 • L’aprenentatge cooperatiu.

Metodologia

El treball amb els materials del curs es combinarà amb alguna proposta pràctica i, sobretot, amb l’aprofitament de les interaccions entre professor i alumnes.

Formació asincrònica amb la plataforma moodle.

Docent/s

Mireia Valdés Llonch

Docent, Psicopedagoga, Directora de Centre Educatiu Públic i Professora a la UB.

Experta en lideratge motivacional i comunicació per al canvi. Gestió emocional i d’equips humans. Programació Neurolingüística.

 

Certificació

Avaluació de l’aprofitament

 • Participar activament en un fòrum on es plantejaran diferents models d’eines per avaluar per competències i reflexionar sobre la incidència de cada un d’ells en l’aprenentatge de l’alumnat.
 • Cal elaborar un document on es representin maneres d’avaluar a un grup-classe partint d’un cas fictici. Caldrà justificar-ho.
 • Elaborar un pla estratègic d’autoavaluació i de coavaluació per a un grup d’alumnes de primària o secundària.

Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

Requisits de certificació

 • Elaboració del 100 % de les activitats proposades
 • Participació en, com a mínim, el 80 % dels fòrums establerts

Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Reconeixement

Activitat reconeguda en resolució de data 18/01/2023 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Testimonis

“A la professora, agrair-li de tot cor la seva comprensió i empatia. A mi personalment l’estructura del curs m’ha agradat força.” Diana Moriano Pérez

“El curs m’ha fet adonar-me que ho estava fent molt malament i estic molt convençut que el curs m’ha donat l’impuls final que necessitava per fer el pas i entendre d’un cop tot el que significa aquest nou enfocament de la docència.” Jordi Reixach Fainé

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot