Assoleix el nivell C2 de català! 

Curs pensat per a tots els docents de totes les especialitats, que vulguin o necessitin assolir aquest nivell de llengua catalana a les seves aules

El nostre curs et permetrà aprofundir en el coneixement de la llengua catalana a partir d’activitats similars a les demanades a l’examen oficial de C2.

 

Objectius

 • Comprendre qualsevol text oral o escrit en català independentment del tema, del grau de formalitat, de la seva complexitat i del dialecte.
 • Elaborar textos escrits a partir de la consulta de diversos documents, tant escrits com orals.
 • Emetre un discurs oral a partir de la consulta de diversos documents, tant escrits com orals.
 • Participar en interaccions orals amb fluïdesa.

Continguts

Mòdul 1

 • Propietats del text: adequació.
 • Pautes per a l’expressió escrita.
 • Pautes per a l’expressió oral.
 • La notícia.
 • La taula rodona.

Mòdul 2:

 • Propietats del text: cohesió.
 • Valors semàntics.
 • Derivació i composició.
 • L’article d’opinió.
 • El comunicat de premsa.

Mòdul 3:

 • Propietats del text: coherència.
 • Adverbis i locucions adverbials: tipologia i formació.
 • El text expositiu.
 • L’informe.
 • L’exposició oral.

Mòdul 4:

 • Interferències català-castellà.
 • Lèxic: parelles de mots o expressions.
 • Neologismes, manlleus i calcs.
 • El reportatge.
 • La roda de premsa.

Mòdul 5:

 • Vocabulari tècnic i especialitzat.
 • Verbs: conjugació, verbs pronominals i irregularitats.
 • L’objectivitat i subjectivitat al text.
 • La ressenya.
 • La cloenda.

Mòdul 6:

 • Els pronoms febles.
 • Les fitxes de l’Optimot.
 • Convencions tipogràfiques.
 • El resum.
 • El discurs.

Metodologia

Formació asincrònica amb la plataforma moodle i sincrònica amb el programa meet.

Sessions sincròniques grupals per videoconferència: dissabtes de 12 a 14 h:

 • 16 desembre. Presentació i inici del Mòdul 1
 • 13 gener. Inici Mòdul 2
 • 20 gener. Inici Mòdul 3
 • 24 febrer. Inici Mòdul 4
 • 16 març. Inici Mòdul 5
 • 06 abril. Inici Mòdul 6
 • 20 abril. Tancament del curs.

El treball amb els materials del curs es combinarà amb dues propostes pràctiques per mòdul (una oral i una escrita) i una sessió virtual mensual que combinarà les intervencions de la professora amb les interaccions entre professora i alumnat.

 

Docent/s

Raquel Terraza Nuñez

Llicenciada en Filologia Catalana menció en Filologia Eslava i Postgrau en correcció i assessorament lingüístic. És professora de Llengua Catalana i Literatura a Secundària i Batxillerat.

 

 

Certificació

Un cop finalitzat el curs, la FUMH expedirà certificat als alumnes que hagin assolit el curs amb aprofitament.

La formació és preparatòria per a les proves oficials, la FUMH no és entitat examinadora. El títol oficial compta per a concursos de mèrits.

Reconeixement

El Departament d’Educació no reconeix formació de preparació a proves o exàmens oficials.

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot