En ocasions, la imatge externa de l’empresa no es correspon amb l’ organització interna que presenta conflictes i problemes a diferents nivells i causes derivades d’ un inquiet clima laboral, d’ un erroni lideratge, de comportaments tòxics, d’ una comunicació deficient i de relacions tenses que produeixen pèrdua d’ eficàcia i eficiència i repercuteixen en els resultats.

Per realitzar una autocrítica constructiva, ens hem de preguntar si presentem un equilibri entre els tres pilars bàsics i una base catalitzadora (la comunicació) amb l’objectiu de planificar canvis i/o millores per aconseguir una gestió eficaç i eficient.

Aquella organització que posseeixi una comunicació fluida, instrueixi els seus comandaments, conegui amb detall el seu segment de mercat, posseeixi el coneixement per desenvolupar nous escenaris de mercat, accepti l’ auto-crítica per millorar dia a dia, interioritzi la seva interdependència departamental, formi els seus empleats, estigui a l’avantguarda de les tecnologies i innovi, tindrà garantit el seu èxit.

 

Objectius

 • Conèixer el valor de la Teoria de la “Intratègia” com a concepte i els seus 4 pilars bàsics.
 • Aprofundir en els actius intangibles
 • Reflexionar des de l’aurtocrítica de l’estat de cada element diferenciador
 • Analitzar els aspectes positius de la comunicació assertiva
 • Diferenciar entre tècnica i tàctica. Hard skills versus soft skills.
 • Valorar l’ equip i els seus membres en funció de l’ acompliment.

Continguts

PRIMERA PART

 

 • Intratègia. Teoria efectiva des dels pilars bàsics per reflexionar i aconseguir l’ equilibri de l’ organització.
 • Diferències esntre tècnica i tàctica. Hard i Soft skills.
 • Comportaments tàctics inclosos en la Intel·ligència Emocional. Capacitats intra i interpersonals. L’anomenat “terreny de joc”.
 • La comunicació com a vehicle imprescindible entre els pilars protagonistes.
 • El lideratge motivacional. Errors en la coordinació d’ equips i persones.

SEGONA PART

 • Incompetències inconscients i conscients de l’ organització per al seu diagnòstic i millora.
 • Tipus de conflictes intratègics i solucions.
 • La presa de decisons. Factors personals. Decisió, informació, risc i personalitat.
 • Aspectes psicològics per a la comunicació assertiva: Assertivitat, Persuasió, Empatia i Flexibilitat.
 • Les paraules d’ impacte positiu. Com repercuteix la dialèctica, oratòria i la retòrica en els missatges.
 • Capacitats de relació interpersonal.

Metodologia

Utilitzem el Mètode VAS, desenvolupat per nosaltres des de fa més de 18 anys. El seu significat deriva de l’estudi de les tres capacitats que com a éssers humans presentem en major o menor mesura: Capacitat Visual (la més desenvolupada), Capacitat auditiva, ja que escoltem per contestar, no per comprendre, quan hauria de ser al revés; i la Capacitat Sensitiva, la capacidd dels sentiments i les emocions.

Pel que fa a la Capacitat Visual, utilitzem escenes de vídeo amb l’objectiu d’ancorar els conceptes, identificar-se amb els personatges i situacions i detectar les percepcions dels diferents participants.

En relació amb la Capacitat Auditiva, exposar de forma senzilla i pràctica, les tècniques i tàctiques, exposant la tècnica com a mètode, eina o procediment per arribar als objectius i la tàctica, que inclou “el com” utilitzem les tècniques en funció del nostre perfil competencial, habilitats i destreses.

Finalment, la Capacitat Sensitiva i/o emocional, detectant la percepció de cada participant. Les seves motivacions, sentiments i emocions en assumir una sèrie de reptes i la seva relació amb l’ entorn, tant a nivell de context, com la seva interrelació personal.

Per a això, exposem la importància de les capacitats i comportaments inclosos en la Intel·ligència Emocional, tant a nivell intrapersonal com interpersonal. És una forma de reflexió i autoconeixement.

Tot això, amb l’ objectiu d’ aconseguir una complicitat amb el participant i generar un clima positiu en la relació amb els monitors.

 

Docent/s

Javier Gay de Liébana ha estat durant 30 anys directiu d’empreses. Avui es dedica full time a la consultoria i a la formació en empreses públiques i privades, el que li permet fer el que més li agrada: compartir experiències. També és Responsable Pedagògic a Walking Formació i membre de l’Associació de Neurociència de Barcelona.

Format

Presencial

Vols rebre informació?


Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al dia de tot