Tasca

 

Des de la seva posada en marxa, la primavera del 2003, la FUMH ha incrementat i diversificat tant els seus àmbits d'actuació com les activitats que ofereix.

Àmbits d'actuació:

Educació, divulgació del coneixement i la cultura: Societat del coneixement: Innovació Digital i Formació (IDIF) Patrimoni, turisme i desenvolupament local: Medi ambient: Activitats que ofereix:

Cursos de formació, jornades i seminaris. Conferències, col·loquis i debats. Estudis i recerques.
Escola d'estiu. Edició de publicacions en diversos suports.