Projecte Catalunya Emprèn

 

L’activitat emprenedora garanteix el nivell de desenvolupament i creixement econòmic dels territoris i l’impuls emprenedor depèn de les actituds, activitats i aspiracions de les persones emprenedores en un context favorable.

Des de la FUMH, duem a terme diferents activitats de desenvolupament de l’actitud i capacitat emprenedora al nostre territori. Volem generar les condicions per garantir una elevada taxa de creació de projectes emprenedors, la qual cosa implica sensibilitzar, formar, assessorar, mentoritzar i acompanyar a les persones en un entorn de potencials oportunitats.

A través del programa Catalunya Emprèn, es desenvolupen les següents accions:

Sessions de sensibilització

Es tracta de sessions en diferents formats (conferència, col.loqui, dinàmica, networking), amb l’objectiu de generar idees, analitzar projectes, veure potencials models de negoci i reflexionar envers les oportunitats d’emprendre. Dirigides a tot tipus de col.lectius, en el cas d’alumnes d’ensenyaments Secundaris es realitza el concurs “Emprenedoria Jove”.

Sessions Grupals d’Informació/Orientació

Amb periodicitat mensual es desenvolupen sessions al voltant d’un tema d’interès (tendències del mercat, noves aplicacions de les TIC) en una primera part i en una segona part, es realitza una sessió informativa de les diferents fonts de recursos i es facilita una visió global d’autoanàlisi del projecte.

Sessions Individuals

Les sessions individuals permeten centrar-se en cada persona segons les seves necessitats. Aquestes sessions, amb un/a assessor/a personal, permeten reflexionar, disposar d’informació de diferents recursos, rebre orientació i assessorament per desenvolupar el projecte des de l’idea inicial fins el Pla d’Empresa detallat.

Formació

Sessions formatives específiques, en funció de les necessitats. Es tracta de Mòduls de 10 hores de formació presencia.

Viver d’Empreses i Co-working

Des de la Fumh, facilitem espais co-working per a facilitar els inicis dels nous projectes a La Garriga, a Lliçà d’Amunt i a Caldes de Montbui.

Reempresa - Traspàs de Negocis

Les transmissions d’empreses tenen cada cop més importància, donat que s’estima que hi haurà un creixent nivell de transmissions en els propers 10 anys. Cada cop més les transmissions es deuen a decisions personals i es realitzen fora de la família empresària. En aquest sentit, el traspàs d’empreses a nous emprenedors/es és un procés que requereix de planificació de la successió per garantir la continuïtat.

Els aspectes emocionals i psicològics a més dels purament estructurals i organitzatius, els financers i la valoració dels actius, requereixen d’un acompanyament respectuós i professional que permetin la continuïtat de l’empresa i l’activitat d’un nou emprenedor.

Reemprendre

Treballem de manera diferencial amb les persones que ja han tingut una experiència emprenedora i ho volen tornar a intentar. El resultat obtingut esdevé informació molt valuosa per la persona que ha passat per aquesta experiència, per aquest motiu treballem amb metodologia coaching, que ens permet apropar-nos a un nou objectiu, incorporant l’aprenentatge d’experiències anteriors. [Vull saber més]

Finançament i Crowfunding

La FUMH està acreditada com a “promotor financer” per l’Institut Català de Finances (ICF) per ajudar a les empreses, autònoms, comerços i emprenedors a aconseguir recursos financers pels seus projectes. Tenim convenis com a entitat col.laboradora amb ENISA i Microbank.

Un cop assegurada la viabilitat del projecte, s’elabora un pla de treball per la mediació i acompanyament a les entitats financeres o es deriva a d’altres opcions de finançament.

També disposa d’una plataforma crowfunding per facilitar l’accés al finançament de petits imports o de projectes socials.

logosEmpren