Aula de Cienciès Socials i Història: Apunts i documents