Aula de Sociologia

lSociologia
 
L’Aula de Sociologia pretén oferir propostes innovadores i atractives sobre temes actuals de caire social. A partir dels projectes que es duguin a terme s’analitzaran i es debatran diferents problemàtiques de la nostra realitat social i de l’entorn més pròxim i es donaran respostes i solucions creatives, imaginatives, divulgadores i didàctiques.

La Sociologia, com el seu nom indica, abasta una gran quantitat de temes socials; es per això que, d’una banda, l’Aula oferirà nous continguts, però també anirà lligada amb totes les altres aules de la FUMH, amb les quals actuarà de manera coordinada buscant nous horitzons per a treballar.