AE-100.jpg
 
Més de 180 empreses formen part de l'AE de la FUMH.

Acompanyament integral a les empreses en la implantació dels processos d’innovació per tal que millorin la seva eficiència.
Amb el suport de 55 professors universitaris associats dissenyem solucions formatives a mida per donar resposta als problemes i reptes de futur de les empreses.Facilitem l’intercanvi i la interformació:

Empreses.jpgPostgraus amb acreditació universitària:
 • Conferències plenàries amb convidats rellevants.
 • Invitacions personalitzades a seminaris d’interès.
 • Invitacions personalitzades a infraestructures d’interès.
 • Jornades sectorials per analitzar i debatre temes rellevants, fomentant l’intercanvi o benchmarleig.

Serveis a les empreses:

 • Detecció de necessitats formatives.
 • Proposta de solucions formatives a mida de les empreses.
 • Acompanyament integral de les empreses en projectes d’internacionalització.
 • Disseny de plans de formació per a col·lectius.
 • Realització de plans d’igualtat i suport a les empreses en la preparació de documentació per a subvencions.
 • Disseny de projectes d’OUTPLACEMENT.
 • Borsa de Treball.
 • Selecció de personal.
 • Gestió i tramitació de la bonifi cació formació a FTFE.
 • Anàlisi i disseny de refi nançaments de passius.
 • Realització de Due Diligence.

Vehiculem les activitats de Responsabilitat Social Corporativa de les empreses:

 • Participació de les empreses en projectes i programes.
 • Disseny de plans de RSC.
 • Vehiculació del mecenatge per a activitats socials.

48-ppt.gifBaixar presentació Aula d'Empreses (2.89 MB)