Aula de Diversitat, Mediació i Participació

lDiversitat

Servei que tracta de desenvolupar propostes participacio.jpginnovadores en el marc dels projectes de participació ciutadania, resolució de conflictes en l'àmbit de l'empresa i altres organitzacions, així com estratègies col·laboratives en els entorns educatius i socials.

Recerca, formació i innovació amb projectes a prop de la ciutadania: Projecte “Veiem-nos amb cor”. Prevenció de drogodependències i altres conductes de risc a la Garriga.

 • Projecte Démata ( “vincles”, en grec clàssic): democràcia,
 • participació i societat civil. Difusió de bones pràctiques de ciutadans
 • i ciutadanes del Vallès Oriental pel bé comú. Projecte
 • Rastres de recuperació de la toponímia i la història local.
 • Projecte Symbíosis. Recerca de models de convivència i suport
 • a projectes i experiències innovadores.
 • Escola de ciutadania.
 • Plans de formació en participació ciutadana.
 • Resolució de confl ictes en l’àmbit de l’empresa.
 • Postgrau de mediació amb acreditació universitària ofi cial (750h)
 • Estratègies col·laboratives en els entorns educatius i socials.
 • Organització participativa d’events culturals: Mil·lenari de Canovelles, Milcentenari de l’Ametlla, etc...