Aula Oberta

lOberta

Programa d'activitats formatives obertes al públic en general programades anualment i on es respon a demandes o propostes que se'ns plantegen. Alguns formats d'activitats es reediten anualment.


Cursos relacionats amb el mon classic, la botanica, astronomia, historia, micologia, art i literatura.

  • Programa "Coneguem Barcelona".
  • Programa "Coneguem Catalunya".
  • Programa "Experiencies itinerants de la FUMH".

 

ObertaDraper1