Àmbit
Perfils
Durada
Nivells
Àmbit
Àmbit

Mostra 46–55 de 55 resultats

Economia i desenvolupament

UF0321 – Aplicacions informàtiques de Fulls de càlcul

Data del curs: 18/05/2023

Economia i desenvolupament

UF0341 – Contractació laboral

Data del curs: 22/05/2023

Economia i desenvolupament

UF0342 – Càlcul de prestacions de la seguretat social

Data del curs: 04/09/2023

Economia i desenvolupament

UF0343 – Retribucions salarials, cotització i recaptació

Data del curs: 15/06/2023

Economia i desenvolupament

UF0344 – Aplicacions informàtiques d’administració de Recursos Humans

Data del curs: 20/09/2023

Economia i desenvolupament

UF0345 – Funcions bàsiques en la gestió de Recursos Humans

Data del curs: 20/03/2023

Economia i desenvolupament

UF0346 – Comunicació efectiva i treball en equip

Data del curs: 05/04/2023

Economia i desenvolupament

UF0347 – Sistemes de gestió d’arxius físics i digitals

Data del curs: 28/09/2023

Economia i desenvolupament

UF0348 – Explotació de bases de dades relacionals

Data del curs: 06/07/2023